Hem » Tillbehör » Fingrar avfallslåda

Fingrar avfallslåda

– Ger trappstegseffekt
– Vänder materialet
– Maximerar uttag av finmaterial

Maskinmodell

Finlay 883+, Norditek ES5200

Siktlåda

Avfallslåda