Slagkrossar

Finlays slagkrossar fungerar bra för att för asfalt, betong och kalksten. Fördelen med en slagkross är att den har ett bra reduktionstal. Det innebär att den kan göra ett finkrossat material i ett steg.

Norditek rekommenderar inte krossning av svenskt berg med en slagkross. Norditeks erfarenhet är att det krävs för-kross och konkross för att göra samma fraktioner för att få en bra ekonomi i krossningen.

Med en inbygg hängsikt finns möjlighet att få ut skarpa fraktioner där överfraktion återförs automatiskt till krosshuset för ytterligare krossning.

Siktar material ner till 0,3 mm

Asfalt, betong och kalksten

Passar Norditeks modulsystem

Filmer & foton

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.