Modulära koncept för avfallshantering inom industrin

Återvinning av industriavfall

Våra koncept för återvinning inom industrin ger renare bränslen med mindre innehåll av exempelvis sten, glas och betong. Ett renare bränsle leder i sin tur till betydligt mindre aska, vilket bidrar till att pannägare får minskade kostnader i askhantering, eftersom sten och glas inte brinner är det onödigt att stoppa in detta i pannan.

Materialägaren får ökade intäkter genom en högre intäkt på samtliga slutprodukter. Både miljön och samhället tjänar på detta genom minskade transporter av aska och sten. Det leder även till minskad gruvdrift eftersom metaller återvinns innan förbränning. Att jobba för att återvinna metall sparar väldigt mycket energi. Aluminium är ett bra exempel då detta sparar 95% av den energi som annars behövs för att skapa nytt aluminium. Återvinning av stål sparar 75% av energin.

Blandat byggavfall
Metallavfall
Plastavfall
Betong
Asfalt
Slagg

Modulkoncept

Fler rena fraktioner ur ditt byggavfall

referenser

— Nu kan vi sortera ur metaller som aluminium, zink, bly och även ädelmetaller som guld och silver även ur de finaste fraktionerna vilket gör att återvinningsgraden ökar.

kundcase

Fakta

Slaggsortering

Genom att sortera materialet i flera fraktioner och använda magneter och virvelströms-magneter av rätt typ kan vi maximera utfallet av metaller såsom koppar, aluminium, järn m.m.