Vårt koncept

700 maskiner som jobbar för jorden, skogen och industrin

Vårt koncept

Industriavfall

Vårt koncept

Träavfall

Vårt koncept

Grus och berg

Norditek har idag 700 maskiner som jobbar för fullt ute på fältet. Vår förmåga att omvandla ditt avfall till lönsamma produkter kommer från vår långa erfarenhet i återvinningsbranschen. Vi kan hjälpa dig att separera och återvinna allt från små icke-magnetiska partiklar till stora schaktmassor från infrastrukturprojekt. Varje nytt problem ser vi som en ny möjlighet att göra samhället mer cirkulärt.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.