Koncept

600 maskiner som jobbar för jorden, skogen och industrin

Norditek har idag 600 maskiner som jobbar för fullt ute på fältet. Vår förmåga att omvandla ditt avfall till lönsamma produkter kommer från vår långa erfarenhet i återvinningsbranschen.

Vi kan hjälpa dig att separera och återvinna allt från små icke-magnetiska partiklar till stora schaktmassor från infrastrukturprojekt. Varje nytt problem ser vi som en ny möjlighet att göra samhället mer cirkulärt.

Industri

Återvinning av avfall från industrin

Infrastruktur

Återvinning massor från infrastruktur

Skog

Återvinning av material och energi

Grus och berg

Brytning och sortering av bergmaterial