Stora fördelar med att återvinna bärlager direkt på plats

 De viktigaste fördelarna med att återvinna direkt på plats är:

  • Tusentals transporter med tung trafik i innerstäder kan undvikas för att forsla bort material som kan återanvändas på plats.
  • Genom att återvinna material behöver ej nytt berg brytas eller ny jord grävas upp och fraktas med tung trafik till arbetsplatsen.
  • Stora ekonomiska vinster för markägare i minskade transporter, minskad inköp och minskade deponikostnader.

Vad är ett bärlager?

Bärlager består av sten och sand blandat. Kornstorleken varierar mellan 0-32 mm men ju större andel av sten desto bättre bärförmåga. Därmed kan ett bärlager med en stor andel sten bära mer än blandningar med mindre stenar.

Vid återvinning av bärlager kan det till exempel handla om att separera föroreningar från massan och att minska storleken på stenen genom krossning.

Den stora miljömässiga fördelen är att man slipper mycket tunga transporter samt att bryta jungfruligt berg som ersättning för massor som redan finns på plats.

Hantering av bärlager och schaktmassor

Idag fraktas miljontals ton schaktmassor från vägbyggnationer, industrietableringar, marksaneringar, och andra infrastrukturprojekt. Nedan argument är vanliga till varför schaktmassor körs iväg.

  • Lösa massor utan bärighet – Möjlig lösning kan vara att stabilisera lösa massor med bentonit eller kalk i ett sorteringsverk med hög kapacitet.
  • Blandade jordar med mycket fukthalt – Möjlig lösning är att sortera på storlek med stjärnsikt gör att matjord kan återanvändas på plats eller säljas.
  • Förorenade jordar – Möjlig lösning är att sortera bort finfraktion där ofta föroreningar sitter och blåsa ut organiskt som ofta absorberar föroreningar.
  • För mycket stor sten för att användas som jord – Möjlig lösning är att dela in stenen i flera fraktioner såsom makadam, bärlager, sand med mera. Dessa fraktioner kan sedan användas som ersättning för jungfruligt material

Vill du veta hur mycket du kan spara i pengar och minska miljöskulden så tveka inte att kontakta oss för att beräkna schaktmassor och få lösningsförslag på ditt specifika projekt.

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Återvinning av bärlager minskar deponering

En effektiv återvinning av bärlager och schaktmassa bidrar till bättre resurshållning. Många gånger körs bergmaterial iväg många mil för att kunskapen saknas om vad som är möjligt att genomföra med en mobil anläggning direkt på plats.

Återvinning av bärlager och schaktmassa sparar på miljön och minskar kostnader. Även om massorna innehåller miljöskadliga ämnen är det ofta möjligt att återvinna stora delar av massan och på så sätt minska användandet av jungfruliga produkter, vilket är en positiv miljöaspekt.

Vi har välutvecklade metoder för att optimera återvinningen av bärlager och schaktmassa. Vi hjälper dig mer än gärna för att hitta rätt maskin eller koncept beroende på dina lokala förutsättningar.

I den här filmen stabiliseras kletiga massor genom inblandning av kalk i siktprocessen.

Maskiner för detta koncept

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.