Forskning och utveckling

Vi är med och driver utvecklingen framåt

Vi är med i olika forskningsprojekt och arbetar ständigt i nära samarbete med kunder för att utveckla teknik som kan öka materialåtervinningen i samhället.

norditek

Med kraft att förändra materialåtervinningen

Med naturens egna krafter har vi utvecklat teknik för att separera material på mycket mer än bara storlek. Genom vind, vatten, magneter och ren styrka så utvecklar vi nya maskiner och koncept för att lösa mer komplexa problem. Själva grundidén är enkel: Samarbeta nära kunden för att hitta nya sätt att förädla mer material. Vi ser det därför som en central del i vårt arbete att testa, tänka nytt och utveckla tekniken. 

Vår VS 1220 är ett exempel på en maskin som utvecklats genom enkel och naturlig teknik men som klarar av att lösa komplexa materialproblem.

  • Nära kundsamarbeten
  • Utforska ny teknik
  • Utveckla nya maskiner
  • Delta i forskningsprojekt
  • Öka materialåtervinningen

Avslutade forskningsprojekt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra forskningsprojekt.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.