Återvinning av stubbar och GROT

Skogsavfall, inklusive stubbar, grenar och bark, är en naturlig biprodukt av skogsbruket och träindustrin. Historiskt sett har detta avfall ofta bränts eller dumpats på deponier. 

Men med ökande medvetenhet om miljöfrågor och behovet av att minska avfallsdeponier, har Norditek och liknande företag tagit initiativ för att utnyttja detta potentiellt värdefulla material.

Vår anläggning för stubbar: Kross, Stjärnsikt och Vindsikt

Norditek använder en kombination av tre maskiner för att effektivt återvinna skogsavfall med stubbar: krossning, stjärnsikt och vindsikt.

1. Krossning

Krossning är den första steget i processen där skogsavfallet bryts ner i mindre bitar. Detta gör materialet mer hanterbart och förbereder det för de följande stegen i återvinningsprocessen. 

2. Stjärnsikt

Stjärnsikten används för att separera material med olika storlekar. I fallet med skogsavfall innebär detta att stubbar och andra större träbitar kan siktas från mindre material som grenar och löv. 

Backers stjärnsiktar har en separationsgräns på ända ner till 5 mm vilket är unikt för stjärnsiktar. Backers 5 mm gummistjärnor har en stor diameter vilket ökar livslängden och säkerställer att materialet blir ordentligt siktat.

3. Vindsikt

Vindsikt är en teknik som används för att avlägsna lätta material, såsom träet, från det tunga avfallet. Den fungerar genom att skapa en luftström som blåser bort de lätta partiklarna medan det tyngre avfallet behålls. Detta är särskilt viktigt eftersom det minskar askhalten i det återvunna materialet, vilket är avgörande för att höja energivärdet.

Maskiner för återvinning av bark och biomassa

För återvinning av bark används stjärnsikt och vindsikt

Norditeks anläggning med stjärnsikt och vindsikt omvandlar skogsavfall med bark från dåligt energivärde och hög askhalt till låg askhalt och högt energivärde. 

Slutresultatet blir samma som för anläggningen för stubbar där ungefär 70 procent av ingångsmaterialet kommer ut som färdigt bränsle fritt från sten och grus, i rätt storlek för en biopanna (5-100 mm).

Resultaten: Högt Energivärde och Låg Askhalt

Norditeks anläggning med kross, stjärnsikt och vindsikt gör det möjligt att få ett bränsle med högt energivärde. Här är några av de viktigaste resultaten:

Högt Energivärde

Genom att effektivt separera och behandla skogsavfallet kan Norditek omvandla det till bränsle med högt energivärde. Detta är särskilt värdefullt i en tid då behovet av förnybar energi är högt och skogsavfall kan användas som en resurs för att producera värme eller elektricitet.

Låg Askhalt

En av de stora fördelarna med Norditeks teknik är förmågan att minska askhalten i det återvunna materialet. Låg askhalt är avgörande eftersom höga askhalter kan orsaka problem i förbränningsprocessen och leda till nedsmutsning av utsläpp. Genom att minska askhalten gör Norditek skogsavfallet mer användbart och miljövänligt som bränsle.

Rätt storlek och kvalitet för en biopanna

Norditeks anläggning med kross, stjärnsikt och vindsikt visar hur effektiv återvinning kan förvandla avfall till en värdefull resurs. Genom att omvandla skogsavfall från dåligt energivärde och hög askhalt till låg askhalt och högt energivärde bidrar Norditek till att minska belastningen på deponier och främja hållbar användning av skogsresurser.

Ungefär 70 procent av ingångsmaterialet kommer ut som färdigt bränsle fritt från sten och grus, i rätt storlek för en biopanna (5-100 mm).

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Maskiner för detta koncept

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.