materialet

Återvinning GROT

Återvinna GROT och träavfall 

Återvinning av grenar och toppar, kallat grot, har fått ett ökat intresse tack vare att intresset för biomassa från skogen växer hela tiden. Grenar och toppar samt stubbar utgör en viktig del av vår framtida energiförsörjning.

Norditek har många olika lösningar för att se till så att ditt företags förbrukade trämaterial återanvänds eller återvinns till nya produkter eller energi på det mest lönsamma och miljövänliga sättet.

Vad är GROT?

GROT är ett avfall från timmerproduktion. Det handlar helt enkelt om de avverkningsrester som lämnas på hygget när stamveden tagits med.

GROT och annat träavfall kan återbrukas som biomassa för att kunna producera biobränsle. Träavfall kommer i många former och från olika typer av industrier som skogsbruk men också från byggarbetsplatser och andra kommersiella flöden. 

Vad är biomassa?

Biomassa är ett förnybart energislag vilket innebär att det, när det bränns, bara släpper ut den mängd koldioxid som det har bundit under tillväxtfasen. Utöver biogas och biometan innefattar begreppet biomassa generellt även skogsrester från skogsbruk, restprodukter från träbearbetningsindustrin som sågspån och obehandlade trärester samt skördar från planteringar av snabbväxande träd.

Biomassa är en typ av förnybar energikälla som utgörs av naturligt och organiskt material så som exempelvis avfall från skogsbruk samt jordbruk. Genom biomassa produceras bland annat biobränsle.

 
Maskiner för återvinning av bark och biomassa

Norditeks lösning för att framställa biobränsle

Norditeks kvalitetshöjande koncept för sortering och framställande av biobränsle inkluderar Backers stjärnsikt och två vindsiktar Norditek VS1220. Backers stjärnsiktar har en separationsgräns på ända ner till 5 mm vilket är unikt för stjärnsiktar. Backers 5 mm gummistjärnor har en stor diameter vilket ökar livslängden och säkerställer att materialet blir ordentligt siktat.

Samma koncept används också framgångsrikt för att höja kvaliteten på returträ. Dels genom att minska finmaterialet i slutprodukten med hjälp av ett 5 mm sorteringsdäck på Backers stjärnsikt, dels genom att – via vindsikt – ta bort föroreningar med annan densitet, såsom plaster, aluminium m.m.

Fördelar med biobränsle från GROT

  • Biobränsle har ingen negativ påverkan vad gäller koldioxidutsläpp då det är klimatneutralt.
  • Biobränsle innebär förnybar energi tack vare att det utgörs av naturliga och förnybara råvaror.
  • Biobränsle är ett mer kostnadseffektivt val då besparingarna kan uppgå till cirka 60–70 % av tidigare kostnader.

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Maskiner för detta koncept