konceptet

Slaggsortering

Hur fungerar Norditeks koncept för slagg?

Genom att sortera materialet i flera fraktioner och använda magneter och virvelströms-magneter av rätt typ kan vi maximera utfallet av metaller såsom koppar, aluminium, järn m.m.

Norditek gör en anpassad lösning för varje kund som är optimerad beroende på kundens ingångsmaterial, årsvolym, kapacitetskrav, kvalitetskrav m.m.

Visste du att …

Det går åt 95 % mer energi för att göra nytt aluminium, jämfört med att återvinna befintligt aluminium. För stål är energivinsten vid återvinning 75 %. Dessutom kan metall återvinnas hur många gånger som helst.

Vad är slagg?

Slagg eller aska från avfallsförbränning är den restprodukt som finns kvar efter energiutvinning av avfall eller returträ.

Varför är det viktigt att återvinna slagg?

Askan innehåller magnetiska metaller (järn) och icke magnetiska metaller (koppar, mässing aluminium). Dessa metaller har ett högt ekonomiskt värde och kan återvinnas i princip hur många gånger som helst utan att förlora sina egenskaper.

Samhällsnytta

Genom att återvinna metaller istället för att bryta nya metaller sparas enorma mängder CO2 samt minskar uppkomsten av gruvavfall.

Gruvorna står för merparten av avfallet i Sverige. Under år 2016 generade hushåll och företag totalt 142 miljoner ton avfall, varav 110 miljoner ton kom från gruvindustrin. En tiondel av detta gruvavfall användes för återfyllnad eller konstruktionsarbeten medan resterande delar bortskaffades.

Gruvdrift under ett fåtal år kan ge upphov till avfall som orsakar miljöproblem under många generationer framåt, därför är det oerhört viktigt att återvinna metaller istället för att bryta nya metaller.