Vad är slagg?

Slagg eller aska från avfallsförbränning är den restprodukt som finns kvar efter energiutvinning av avfall eller returträ. Askan innehåller magnetiska metaller (järn) och icke magnetiska metaller (koppar, mässing aluminium). Dessa metaller har ett högt ekonomiskt värde och kan återvinnas i princip hur många gånger som helst utan att förlora sina egenskaper. Genom att återvinna metaller istället för att bryta nya sparas enorma mängder CO2 samt minskar uppkomsten av gruvavfall.

Varför är det viktigt att återvinna slagg?

Askan innehåller magnetiska metaller (järn) och icke magnetiska metaller (koppar, mässing aluminium). Dessa metaller har ett högt ekonomiskt värde och kan återvinnas i princip hur många gånger som helst utan att förlora sina egenskaper.

Återvinning av aluminium sparar mycket energi

Det går åt 95 % mer energi för att göra nytt aluminium, jämfört med att återvinna befintligt aluminium. För stål är energivinsten vid återvinning 75 %. Dessutom kan metall återvinnas hur många gånger som helst.

Stor klimatnytta vid återvinning av metall

Genom att återvinna metaller istället för att bryta nya metaller sparas enorma mängder CO2 samt minskar uppkomsten av gruvavfall.

Gruvorna står för merparten av avfallet i Sverige. Under år 2016 generade hushåll och företag totalt 142 miljoner ton avfall, varav 110 miljoner ton kom från gruvindustrin. En tiondel av detta gruvavfall användes för återfyllnad eller konstruktionsarbeten medan resterande delar bortskaffades.

Gruvdrift under ett fåtal år kan ge upphov till avfall som orsakar miljöproblem under många generationer framåt, därför är det oerhört viktigt att återvinna metaller istället för att bryta nya metaller.

Återvinning av aluminium sparar mycket energi

Det går åt 95 % mer energi för att göra nytt aluminium, jämfört med att återvinna befintligt aluminium. För stål är energivinsten vid återvinning 75 %. Dessutom kan metall återvinnas hur många gånger som helst.

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Anläggning för att separera metaller från bland annat eldat byggmaterial
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.