Varför ska man återvinna asfalt?

Återvunnen asfalt ger stora kostnadsbesparingar och kvaliteten på återvunnen asfalt är väldigt hög. Det återvunna materialet återförs direkt in i ett asfaltsverk där det blandas med jungfruligt innan produktion av ny asfalt.

Jämfört med nyproducerad asfalt kan man därför spara stora kostnader. Norditek har färdiga koncept att prova på ditt avfall direkt.

Vår teknik för att återvinna asfalt

Med Norditeks mobila anläggning för återvinning av asfalt är det möjligt att återvinna upp till 100 procent av asfalten. Beroende på asfaltsavfallets egenskaper används krossning, siktning, vindsiktning och eventuellt en virvelströmsmagnet.

Flexibiliteten i våra anläggningar för asfaltsåtervinning är mycket stor tack vare att maskinerna är mobila och därmed möjliga att flytta runt för kortare projekt och för optimering av produktionen.

Återvinn asfaltskakor

Med Norditeks mobila anläggning för återvinning av asfalt är det möjligt att återvinna upp till 100 procent av asfalten. Beroende på asfaltsavfallets egenskaper används krossning, siktning, vindsiktning och eventuellt en virvelströmsmagnet.

Flexibiliteten i våra anläggningar för asfaltsåtervinning är mycket stor tack vare att maskinerna är mobila och därmed möjliga att flytta runt för kortare projekt och för optimering av produktionen.

Återvinn fräst asfalt

Om asfalten är fräst kan den i regel siktas direkt. Ditt innebär att vi skakar loss fraktionerna, vilket kräver mindre energi. Är det möjligt att sikta ska det alltid väljas först, krossning kräver mer energi och ska därför bara användas när det behövs. En tumregel: ”Sikta när det är möjligt, krossa när det behövs”.

Kvaliteten på återvunnen asfalt

Kvaliteten på återvunnen asfalt är idag lika god som den nyproducerade, förutsatt att rätt lösning används med hänsyn till materialets egenskaper. Med hjälp av vindsiktar och virvelströmsmagneter är det i praktiken möjligt att återvinna all typ av asfaltsavfall.

Kostnaden för återvunnen asfalt blir alltså väsentligt lägre i förhållande till nyproducerad asfalt.

Planera för återvinning och lönsamhet

Effektiv återvinning, både i ett samhällsekonomiskt och tekniskt perspektiv, kräver att arbetet planeras i god tid och att det genomförs relevanta tester. Norditek har lång erfarenhet av att genomföra dessa projekt och därmed stor kunskap om vad som är möjligt att göra med ditt material.

Vår modell för att skapa mer återvinning innebär att du som kund har möjlighet att testköra materialet. Vi hjälper dig att identifiera vilka material som lämpar sig väl för återvinning, så att du på ett tidigt stadium har full koll på vad som är möjligt att återvinna. Det gör att du kan planera för ett mer lönsamt projekt.

Norditek 2021

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.