Sorteringsverk

Finlay 883+ treaxlad

Den högpresterande Terex Finlay 883+ är designad för att fungera efter en primär kross eller på egen hand som sorteringsverk. Användningsområden inkluderar stenbrott, gruvkonstruktion, avfall, matjord, sand, grus, kol och ballast. Anläggningen har kapacitet att bearbeta med en hastighet på upp till 600 ton per timme och kan matas av exempelvis en mobil kross eller en grävmaskin.

Produktblad

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Tekniken som gör det möjligt att öka kapacitet och kvalitet på materialet

Kärnan i den nya modellen är den trippelaxlade siktlådan med två siktdäck i full storlek. De tre siktaxlarna har en oval siktrörelse för att generera en aggressiv siktning, och reducera risken för igensättning av material på siktdäcket. Detta ger ett färdigt material med hög kvalitet och produktionstakt. 

Exempel på inställning vid siktning av grovt material

För att maximera kapaciteten vid siktning av grovt material (+100 mm) är ovan inställning en bra grundinställning. Hög slaglängd, låg kastvinkel och långsam hastighet kan öka kapaciteten med upp till 50% mot Finlays standard siktlåda för berg.

Exempel på inställning vid siktning av fint material

För att maximera kapaciteten vid siktning av fina fraktioner (0–30 mm) är ovan inställning en bra grundinställning. Hög kastvinkel gör att materialet stannar längre på sikten samtidigt som ökat varvtal samverkar för en hög produktion. Detta ger rena fina fraktioner med liten mängd överkorn.

Under tester har maskinen konsekvent haft en betydligt högre produktion än Finlays enaxlade siktlåda, även när den utsatts för en hög inmatning av svårsorterade och utmanande material.

Bananformad prodil på bottendäck

Den bananformade profilen på bottendäcket hjälper till att bromsa materialet på sista halvan, vilket maximerar renhetsgraden på utgående material.

Flexibilitet med tre olika siktlådor

Med ett enkelt byte av siktlåda kan maskinen användas till två helt olika typer av sortering. Att köpa in en extra siktlåda är en betydligt mindre investering än att köpa en extra maskin! Den enaxlade siktlådan, samt Spaleck-lådan är också kompatibla med den nya treaxlade 883:an.

Finlay 883+ lastbil

Vi har många kunder som arbetar inom flera av våra sorteringskoncept, t ex både grus och berg, och avfall” berättar Eric Johansson, Vice VD på Norditek. ”Vi har sett en stor fördel för dessa kunder att använda vår grovsorterare 883+ från Terex Finlay med dubbla siktlådor – en för traditionell siktning av grus och berg, samt en Spaleck-låda för avfallssortering.”

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.