Återvinning av trädgårdsavfall för biokolsproduktion

För återvinning av grovt park-och trädgårdsavfall för tillverkning av biokol används samma metod som illustrationen visar.

Fraktionen får rätt storlek och med utsorterat oorganiskt material vilket gör det till en optimal förbehandling av material till biokolsproduktion.

Förbehandling av material för biokolsproduktion

Norditek använder en kombination av två maskiner för att effektivt återvinna grovt park- och trädgårdsavfall vid tillverkning av biokol: stjärnsikt och vindsikt. Samma framgångsrika metod för biokolspannor används också för att minska askhalten i biobränsle. Metoden innehåller två steg:

  • Storlekseparering med sikt (sjärnsikt)
  • Densitetsseparering med luft (vindsikt) 

1. Stjärnsikt

Stjärnsikten används för att separera material med olika storlekar. I trädgårds-avfallet kan större träbitar siktas från mindre material som grenar och löv. 

Backers stjärnsiktar har en separationsgräns på ända ner till 5 mm vilket är unikt för stjärnsiktar. Backers 5 mm gummistjärnor har en stor diameter vilket ökar livslängden och säkerställer att materialet blir ordentligt siktat.

2. Vindsikt

Vindsikt är en teknik som används för att avlägsna lätta material, såsom träet, från det tunga avfallet. Den fungerar genom att skapa en luftström som blåser bort de lätta partiklarna medan det tyngre avfallet behålls. Detta är särskilt viktigt eftersom det minskar askhalten i det återvunna materialet, vilket är avgörande för att höja energivärdet.

Maskiner för återvinning av bark och biomassa

För återvinning av stubbar adderas en kross till anläggningen

Krossning är den första steget i processen när skogsavfall bryts ner i mindre bitar. Detta gör materialet mer hanterbart och förbereder det för de följande stegen i återvinningsprocessen. 

Slutresultatet blir samma som för anläggningen utan stubbar där ungefär 70 procent av ingångsmaterialet kommer ut som färdigt bränsle fritt från sten och grus, i rätt storlek för en biopanna (5-100 mm).

Resultaten: Högt Energivärde och Låg Askhalt

Norditeks anläggning med (ev. kross) stjärnsikt och vindsikt gör det möjligt att få ett bränsle med högt energivärde. Här är några av de viktigaste resultaten:

Högt Energivärde

Genom att effektivt separera och behandla träavfallet kan Norditek omvandla det till bränsle med högt energivärde. Detta är särskilt värdefullt i en tid då behovet av förnybar energi är högt och trädgårds- och skogsavfall kan användas som en resurs för att producera värme eller elektricitet.

Låg Askhalt

En av de stora fördelarna med Norditeks teknik är förmågan att minska askhalten i det återvunna materialet. Låg askhalt är avgörande eftersom höga askhalter kan orsaka problem i förbränningsprocessen och leda till nedsmutsning av utsläpp. Genom att minska askhalten gör Norditek trädgårdssavfallet mer användbart och miljövänligt som bränsle.

Mer biokol, mindre klimatutsläpp

Ökad användning av biokol har en potential att minska klimatutsläppen. Genom att göra biokol av trädgårdsavfall minskas utsläppen samtidigt som en ekonomiskt värdefull produkt skapas.

Läs mer om klimatnytta med biokol och dess olika tillämpningar.

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Maskiner för detta koncept

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.