Vattenbad 

Vattenbadet separerar material genom att det antingen sjunker eller flyter. Vi berättar gärna mer om dessa produkter, tveka inte att kontakta oss så vägleder vi dig rätt.

NORDITEK VB1400

Det nyutvecklade vattenbadet separerar material genom att låta material sjunka eller flyta i ett vattenbad. Vattenbadet är utvecklat och anpassat för att placeras under Norditeks vindsikt. Tillsammans med vindsikten kan tre rena fraktioner fås fram med hög kapacitet. Det finns även möjlighet att använda vattenbadet utan vindsikt.

Överbandsmagneter med automatisk självrengöring är lämpliga för både återvinning av järn och för borttagning/eliminering av föroreningar (järnföroreningar).

Dessa magneter är huvudsakligen lämpliga för grövre fraktioner med delar som är större än 10 mm. Tack vare den robusta och pålitliga tekniken kan dessa magneter användas i många branscher. För att sätta en permanent överbandsmagnet i drift krävs inget annat än fyra upphängningspunkter, tillräckligt med utrymme samt strömkälla för att driva transportbandet.

Produktblad

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Norditeks personal utvecklar ständigt nya koncept och produkter för  att ytterligare förädla kundernas material och effektivisera produktionen. Hög servicenivå och problemlösning har alltid varit vår ledstjärna

Vi fokuserar stenhårt på att alla produkter från Norditek skall passa ihop med varandra. Det blir som ett stor lego där bitarna kan placeras på olika sätt och det går att lösa ett problem med en maskin och många problem med många flera maskiner, detta kallar vi koncept.