Vindsikt

Med en vindsikt är det möjligt att skilja lättare material från tyngre. En vindsikt har flera användningsområden, exempelvis att avskilja sten från städbark men även att separera oförbränt material från slagg, papper och plast.

Norditek VS1220

Vindsikt utvecklad av Norditek AB för att kunna separera lättare material från tyngre. Används främst för att avskilja sten från städbark men även oförbränt material från slagg, papper och plast från krossat verksamhetsavfall är några av användningsområdena för denna sikt. Kapacitet på 70-100 m3/h beroende på inmatat material. Kan dockas till alla typer av siktar med stackläggare. Vindsiktens invändiga bredd 1200 mm. Justerbara ben.

Sedan 2009 har det sålts över 90 st vindsiktar

2014 lanserades en uppgradering med b.l.a inbyggd stjärnsikt för stubbar.

2015 lanserades en extra tålig HD-Vindsikt för att klara av betong och sten upp till 1 meter.

Produktblad

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Norditeks personal utvecklar ständigt nya koncept och produkter för  att ytterligare förädla kundernas material och effektivisera produktionen. Hög servicenivå och problemlösning har alltid varit vår ledstjärna

Vi fokuserar stenhårt på att alla produkter från Norditek skall passa ihop med varandra. Det blir som ett stor lego där bitarna kan placeras på olika sätt och det går att lösa ett problem med en maskin och många problem med många flera maskiner, detta kallar vi koncept.