Sorteringsverk

Norditek ES5200

Det nya, eldrivna sorteringsverket ES5200 är utvecklat för att öka återvinningsgraden på komplexa material och avfall samtidigt som det sänker förbrukningen av el. Sorteringsverket fungerar optimalt ihop med Norditeks andra maskiner.

Det eldrivna sorteringsverket ES5200 är utvecklat med:

  • Längre siktyta som ger renare fraktioner: Den utökade siktytan med flip flow teknik i vår nya maskin möjliggör en ännu mer effektiv sortering av avfall och massor, vilket resulterar i renare fraktioner och minskad förorening.
  • Lägre energiförbrukning och startström: Norditeks eldrivna sorteringsverk är konstruerat med energieffektivitet i åtanke, vilket leder till lägre energiförbrukning och minskad startström, vilket ger betydande besparingar i driftskostnader.
  • Integrerat elverk som kan driva fler moduler: Det nya sorteringsverket är utformat med en smart sekvensstart och kan driva fler moduler samtidigt, vilket ökar kapaciteten och effektiviteten i avfallssorteringen. Sekvensstarten gör att det går att stanna och starta alla funktioner utan att lämna hytten. Bra för arbetsmiljö avseende damm och buller.
  • Nytt styrsystem som ger bättre kontroll: Den avancerade styrtekniken i den nya maskinen ger operatörerna bättre kontroll och ökad precision i produktionen.
  • Larvburet med eldrift: Operatören kan larva maskinen med fjärrrkontroll utan att lämna förarhytten och köra maskinen närmare högen i takt med att högen flyttas. Att kunna flytta maskinen istället för att flytta hög innebär minska användning av hjullastare.
  • Fjärrkontroll med fler funktioner: Maskinen erbjuder en avancerad fjärrkontroll med fler funktioner för att förenkla och effektivisera drift och övervakning.
  • Lägre ljudnivå och minskad CO2 med eldrift: Elmotorn i vår sorteringsmaskin resulterar i lägre ljudnivå under drift, vilket skapar en mer behaglig arbetsmiljö.
  • Överbandsmagnet och ändrulle magneter från fabrik: Vår maskin är utrustad med överbandsmagnet och ändrulle magneter direkt från fabrik, vilket garanterar hög prestanda och effektivitet.
  • Möjlighet att utöka maskinen med tracking system och produktionsdata: Det är möjligt att uppgradera maskinen med ett tracking system och få produktionsdata för alla fraktioner, vilket ger ännu större insyn i och kontroll över avfallshanteringen.
  • Optimerad för Norditeks modulsystem: Sorteringsverket är perfekt anpassat för att integreras smidigt med Norditeks modulsystem, vilket ger en sömlös och kraftfull avfallshantering.

Överbandsmagnet

Magneter

PU-dukar överdäck

Siktgaller

Rostfria plåtar

Sorteringsverk tillbehör