Norditeks koncept

Sortera avfall och returträ

” Vi började med att hyra utrustningen för tre år sedan och när vi märkte hur effektiv den var så köpte vi loss maskinerna

– Robert Wikman, Sektionschef på Ragn-Sells 

konceptet

Materialåtervinning av avfall 

Med sorteringskonceptet från Norditek kan stor mängd material återvinnas och endast en liten del hamnar på deponi. Resultatet blir bättre för miljö och ekonomi.

Ekonomisk vinst & samhällsvinst

Vårt sorteringskoncept ger ett renare bränsle med mindre innehåll av sten, glas, betong, med mera. Ett renare bränsle skapar betydligt mindre mängd aska, vilket bidrar till att pannägare får minskade kostnader i askhantering. Eftersom sten och glas inte brinner, är det också därför onödigt att stoppa in detta i pannan.

Materialägaren får ökade intäkter genom en högre intäkt på samtliga slutprodukter.

Bra för miljön 

Miljön och samhället tjänar på detta koncept genom minskade transporter av aska samt sten och minskad gruvdrift eftersom metaller återvinns innan förbränning. Att jobba för att återvinna metall sparar idag väldigt mycket energi. Aluminium är ett bra exempel då detta sparar 95% av den energi som annars behövs för att skapa nytt aluminium. Återvinning av stål sparar 75% av energin.

Sortera avfall i 2 fraktioner 

I dagsläget är det standard att sortera avfall i 2 fraktioner och särskilja inert material genom att sortera enbart på storlek. Detta gör att bränslet som skickas till värmeverken innehåller stor andel sten, grus, betong, glas med mera, som hamnar i askan efter förbränning.

En annan nackdel med traditionell avfallssortering är att intäkten för de magnetiska metallerna är väldigt låga eftersom de innehåller orenheter i form av plaster, trä, lister etcetera.

Sortera avfall i 3 fraktioner 

Med Norditeks nya koncept inom avfallssortering, sorteras avfallet i 3 fraktioner med en flipflow-sikt, varav 2 fraktioner vindsiktas. Vindsiktarna tar bort tungt material såsom sten, grus, betong, glas med mera och magneterna kan plocka ut metall i den tunga fraktionen.

Samarbete mellan Norditek och leverantörer 

Detta bränslekoncept har blivit möjligt genom att sammanföra Norditeks mångåriga kunskap om utveckling och tillverkning av vindsiktar, med leverantörer av avfallsiktar från Tyskland och Irland. Tidigare tilläts endast lätta material och små fraktioner, 0–200 mm, gå genom vindsikten. Dock genom den nya versionen kan även tyngre material såsom sten- och betongblock upp till 1 meter i storlek köras genom vindsikten.

Landfill mining & återvinning av deponier 

Liknande koncept används framgångsrikt för Landfill Mining, eller återvinning av gamla soptippar. Andra användningsområden för sortering inom samma koncept är marksaneringar, exempelvis att sortera förorenat trä från jord och sten.

Sorteringsverk hos Norditek

Hos oss kan du hitta en mängd olika sorteringsverk. Vi har maskiner som hanterar allt från material på 0,33 mm till större och tyngre utföranden.

version 1

Norditeks koncept för avfall

Slutprodukter

  • Bränsle med liten askhalt i 2 fraktioner
  • Inert material i 3 fraktioner
  • Ren magnetisk metall i 3 fraktioner
version 2

Uppgradering av Norditeks koncept för avfall

Lägg till EC 1000 virveströms-magnet för att återvinna icke-magnetisk metall. Vb 1000:s vattenbad gör en flytande träfraktion ren från plastpapper och kan ta fram slutprodukter.

  • Plast papper med liten askhalt i 2 fraktioner
  • Inert material i 3 fraktioner (glas. tegel, betong ickemagnetiskt)
  • Ren magnetisk metall i 3 fraktioner
  • Ren icke magnetisk metall i 3 fraktioner
  • Träfraktion i 2 fraktioner