Sortera avfall och returträ för ett renare bränsle

Vårt sorteringskoncept ger ett renare bränsle med mindre innehåll av sten, glas, betong, med mera. Ett renare bränsle skapar betydligt mindre mängd aska, vilket bidrar till att pannägare får minskade kostnader i askhantering. Eftersom sten och glas inte brinner, är det också därför onödigt att stoppa in detta i pannan.

Materialägaren får ökade intäkter på samtliga slutprodukter samtidigt som miljön och samhället tjänar på minskade transporter av aska samt sten och minskad gruvdrift eftersom metaller återvinns innan förbränning. Att jobba för att återvinna metall sparar idag väldigt mycket energi. Aluminium är ett bra exempel då detta sparar 95% av den energi som annars behövs för att skapa nytt aluminium. Återvinning av stål sparar 75% av energin.

Vad är returträ?

Returträ är trämaterial som tidigare använts, exempelvis bygg- och rivningsavfall av trä. För att höja kvaliteten på returträ kan man minska finmaterialet i slutprodukten med hjälp av ett sorteringsverk. En vindsikt kan även ta bort föroreningar med annan densitet, såsom plaster, aluminium med mera.

Avfallssortering i tre fraktioner 

Med Norditeks nya koncept inom avfallssortering, sorteras avfallet i 3 fraktioner med en flipflow-sikt, varav 2 fraktioner vindsiktas. Vindsiktarna tar bort tungt material såsom sten, grus, betong, glas med mera och magneterna kan plocka ut metall i den tunga fraktionen.

Samarbete mellan Norditek och leverantörer 

Detta bränslekoncept har blivit möjligt genom att sammanföra Norditeks mångåriga kunskap om utveckling och tillverkning av vindsiktar, med leverantörer av avfallsiktar från Tyskland och Irland. Tidigare tilläts endast lätta material och små fraktioner, 0–200 mm, gå genom vindsikten. Dock genom den nya versionen kan även tyngre material såsom sten- och betongblock upp till 1 meter i storlek köras genom vindsikten.

Landfill mining & återvinning av deponier

Liknande koncept används framgångsrikt för Landfill Mining, eller återvinning av gamla soptippar. Andra användningsområden för sortering inom samma koncept är marksaneringar, exempelvis att sortera förorenat trä från jord och sten.

Sorteringsverk hos Norditek

Hos oss kan du hitta en mängd olika sorteringsverk. Vi har maskiner som hanterar allt från material på 0,33 mm till större och tyngre utföranden.

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.