Överbandsmagnet

En överbandsmagnet är lämplig separering av stora volymer av magnetiskt järn eller stål, och hänger ovanför bandtransportör. Denna typ av magnet är självrengörande och separerar kontinuerligt ferromagnetiska delar från materialströmmar. Deferrisieringseffektiviteten (?) hos överbandsmagneter varierar från 70 till 90 %; beroende på magnetdesign, produktflöde och placering.

Delar som är större än 10 mm

Återvinning av järn och eliminering av föroreningar

Passar Norditeks modulsystem

Produktbeskrivning

Överbandsmagneter med automatisk självrengöring är lämpliga för både återvinning av järn och för borttagning/eliminering av föroreningar (järnföroreningar).

Dessa magneter är huvudsakligen lämpliga för grövre fraktioner med delar som är större än 10 mm. Tack vare den robusta och pålitliga tekniken kan dessa magneter användas i många branscher. För att sätta en permanent överbandsmagnet i drift krävs inget annat än fyra upphängningspunkter, tillräckligt med utrymme samt strömkälla för att driva transportbandet.

SEEB100023_electro_overbelt_suspension_magnet

Dokument

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Drift

Transportbandets hastighet

För att ta bort järndelar från ett materialflöde, måste de förbli i ett magnetfält under cirka 0,3 och 0,5 sekunder, för att magnetiseras. För att uppnå maximal avskiljning är det viktigt att optimera matchningen mellan magnetens huvudpol och bältets hastighet.

Detta innebär att med en smal överbandsmagnet måste transportbandet under det löpa med lägre kapacitet (m / s) än med en bredare magnet på samma upphängningshöjd. Följande formel ger en indikation på transportbandets maximala hastighet:

Maximal transportbandshastighet (b) = blockmagnetbredd (a) / 0,3 (sek.)

Som ett exempel har detta beräknats för två överbandsmagneter från Goudsmit:

Olika typer av magneter

Överbandsmagneter kan delas in i tre huvudtyper. Det finns olika material och versioner som kan fungera som ett lämpligt magnetsystem. Varje typ har sina fördelar och nackdelar och därför sin egen specifika tillämpning:

Specification

Ferrite

Neodymium

Electromagnetic

Max. mounting height [mm]*

230 – 450

300 – 350

360 – 600

Magnetic field

Permanent

Permanent

Switchable

Number of magnet poles in main pole

3

2

3

    

Ferro (iron) separation

Yes

Yes

Yes

    

Weakly magnetic and stainless steel separation

No

Yes

No

Compact design

No

Yes

No

Lightweight

No

Yes

No

Price

$

$

$$

*) depending on the selected version; low-budget types have a lower maximum mounting height.

Type: ROP-F1-C

Blockmagnetbredd (a): 0,470 m
Resulterar i maximal transportbandshastighet av materialet (b): 1,6 m/s

Type: ROP-F3-C

Blockmagnetbredd (a): 0,615 m
Resulterar i maximal transportbandshastighet av materialet (b): 2,0 m/s

Formeln ovan är en tumregel och garanterar inte perfekt separering. Längre uppehållstid i magnetfältet har alltid en positiv effekt på separationsgraden. Om det finns långa eller stora järnhaltiga delar i produktflödet eller om transportbandets hastighet inte kan vara lägre än 3 m/s, rekommenderar vi en längsgående magnet.

Placering

Avståndet mellan en magnet och transportbandet måste vara så litet som möjligt eftersom magnetkraften minskar exponentiellt med ökande avstånd. Det krävs emellertid ett minsta avstånd för att medbringare skall avlägsna alla järndelarna från materialflödet på ett säkert sätt.

Det finns två metoder för användning/placering av överbandsmagneter: tvärgående och längsgående. Goudsmit har en specifik, optimerad magnetkonfiguration för båda monteringsalternativen.

Overband_overbelt_magnet_in_line_and_cross_mounted_position

Tvärgående

I praktiken är tvärgående placering vanligast eftersom det är lättare att installera i en befintlig linje. En ytterligare fördel är att järnbitarna matas ut till sidan, som är lättare att bearbeta ur ett logistiskt perspektiv.

Längsgående

Om du har möjlighet att placera din överbandsmagnet i linje med transportbandet är detta alltid att föredra. Fördelen med detta är att det transporterade materialet ”bryts upp” i slutet av transportbandet (vid huvudtrumman) och svävar därmed i luften i flera millisekunder. Som ett resultat kan magneten enkelt dra järnmetallen ur produktflödet.

Icke-magnetisk zon

Obs! Vid placering av magneten måste konstruktionen under magneten – såsom ram, lagerrullar och backvalsar – vara tillverkade av icke-magnetiskt material. Detta eftersom ståldelar blir magnetiserade, vilket kommer att påverka separationsprestandan för överbandsmagneten. Goudsmit använder följande tumregel: håll området som sträcker sig ett avstånd på 1/3 av magnetens bredd (visas nedan som ’a’) på alla sidor fria från magnetiskt material. För området under magneten ska du ha en icke-magnetisk zon som är dubbelt så hög som blockmagneten (’b’). Det är viktigt att alla komponenter i denna zon är tillverkade av rostfritt stål, plast eller annat icke-magnetiskt material.

Längsgående placering

Tvärgående placering

Vy framifrån

Magnet_Block_front_view_cross
Magnet_Block_front_view_in_line

Vy från sidan

Overband_non_magnetic_area_in_line_mounted
Overband_non_magnetic_area_cross_mounted

Produkter

Ferrit överbandsmagnet

Lämplig för tunna till tjocka lager och kräver ingen kontrollbox. Mycket pålitlig och tillgänglig i många bandbredder. Tvärgående eller längsgående installation ovanför transportbandet.

Egenskaper

 • Kraftfull, robust och kostnadseffektiv
 • Max. installationshöjd 450 mm
 • Max. lagertjocklek 300 mm
 • Separerar järnpartiklar från 1 mm
 • För bandbredder 400–1 600 mm
 • Permanent ferritmagnet

Neodynium överbandsmagnet

Lämplig för fina fraktioner i tunna skikt och separerar även svagt magnetiska partiklar. Ingen kontrollbox krävs. Tvärgående eller längsgående installation ovanför transportbandet. Också för mobila applikationer.

Egenskaper

 • Extremt kraftfull och kompakt
 • Max. installationshöjd 350 mm
 • Max. lagertjocklek 250 mm
 • Separerar järn och svagt magnetiska partiklar > 1 mm
 • För bandbredder 700–1 300 mm
 • Permanent neodymiummagnet

Elektromagnetisk överbandsmagnet

Elektromagnetiska överbandsmagneter har ett djupt penetrerande magnetfält och är därför lämpliga för mycket tjocka lager. En kontrollbox krävs. Installation vinkelrätt mot eller i linje med transportbandet.

Egenskaper

 • Djupt magnetfält
 • Max. installationshöjd 600 mm
 • Max. lagertjocklek 450 mm
 • Separerar järnpartiklar från 1 mm
 • För bandbredder 800–1 600 mm
 • Elektromagnet (oljekyld)
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.