Koncept för att återvinna trä & skogsavfall

Förädla träavfall & energi från skogen

Vårt sorteringskoncept för att återvinna trä samt förädla träavfall och andra material ger ett renare bränsle med mindre innehåll av sten, glas, betong, med mera. Ett renare bränsle skapar betydligt mindre mängd aska, vilket bidrar till att pannägare får minskade kostnader i askhantering. Eftersom sten och glas inte brinner, är det onödigt att stoppa in detta i pannan. Materialägaren får ökade intäkter genom högre intäkter på samtliga slutprodukter.

Både miljön och samhället tjänar på att använda vårt sorteringskoncept eftersom det leder till minskade transporter av aska och sten samt minskad gruvdrift (eftersom metaller återvinns innan förbränning). Att jobba för att återvinna skogsavfall och metall sparar idag väldigt mycket energi.

Aluminium är ett bra exempel på fördelar då detta sparar 95% av den energi som annars behövs för att skapa nytt aluminium. Stålåtervinning sparar 75% av energin.

Grot
Kompost
Biomassa
Returträ
Bark

Modukoncept

Förädla ditt träavfall

referenser

 – Vi använde Norditeks maskiner för att sortera bark och biobränsle. Fördelen är deras lokala närvaro och att de har de produkter vi behöver men jag vill också framhålla deras service och förmågan att snabbt tillhandahålla reservdelar om något går sönder.

kundcase

Fakta

Bark och biomassa

Biomassa är en typ av förnybar energikälla som utgörs av naturligt och organiskt material så som exempelvis avfall från skogsbruk samt jordbruk. Genom biomassa produceras bland annat biobränsle.