Koncept för att återvinna trä & skogsavfall

Förädla träavfall och få ut mer energi från skogen

Vårt sorteringskoncept för att återvinna trä och förädla träavfall och andra material ger ett renare bränsle med mindre innehåll av sten, glas, betong, med mera. Ett renare bränsle skapar betydligt mindre mängd aska, vilket bidrar till att pannägare får minskade kostnader i askhantering. Eftersom sten och glas inte brinner, är det onödigt att stoppa in detta i pannan. Materialägaren får ökade intäkter genom högre intäkter på samtliga slutprodukter.

Både miljön och samhället tjänar på att använda vårt sorteringskoncept eftersom det leder till minskade transporter av aska och sten samt minskad gruvdrift (eftersom metaller återvinns innan förbränning). Att jobba för att återvinna skogsavfall och metall sparar idag väldigt mycket energi.

Aluminium är ett bra exempel på fördelar då detta sparar 95% av den energi som annars behövs för att skapa nytt aluminium. Stålåtervinning sparar 75% av energin.

Enklare att komma igång

Norditek testar ditt material och anpassar anläggningen så att du kommer i gång direkt med produktionen. Du väljer om du vill hyra, leasa eller köpa maskinerna och vi ser till att allt funkar. Från ena materialet till andra.

Material

Så återvinner du mer metall

Vår teknik för metallåtervinning skapar stora vinster ekonomiskt och miljömässigt

Teknik

Vindsikt skapar nya möjligheter

Vår vindsikt är utvecklad för att separera lättare material från tyngre. Det skapar nya möjligheter för återvinning.

Material

Få ut mer energi ur skogen

Vi höjer kvaliteten på din sortering och framställande av biobränsle

Material

Askan kan bli guld värd

Läs om vårt projekt med Ragn-Sells för att öka återvinningen av bl.a. ädelmetaller ur slaggaska.

Modukoncept

Förädla ditt träavfall

referenser

 – Vi använde Norditeks maskiner för att sortera bark och biobränsle. Fördelen är deras lokala närvaro och att de har de produkter vi behöver men jag vill också framhålla deras service och förmågan att snabbt tillhandahålla reservdelar om något går sönder.

kundcase

Fakta

Bark och biomassa

Biomassa är en typ av förnybar energikälla som utgörs av naturligt och organiskt material så som exempelvis avfall från skogsbruk samt jordbruk. Genom biomassa produceras bland annat biobränsle.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.