Norditeks koncept

Bark och biomassa

”Vi började med att hyra utrustningen för tre år sedan och när vi märkte hur effektiv den var så köpte vi loss maskinerna”

– Robert Wikman, sektionschef Ragn-Sells

konceptet

Materialåtervinning av avfall 

Vad är biomassa?

Biomassa är en typ av förnybar energikälla som utgörs av naturligt och organiskt material så som exempelvis avfall från skogsbruk samt jordbruk. Genom biomassa produceras bland annat biobränsle.

Biobränsle – Användning

Att använda biobränsle är ingenting nytt, utan någonting vi gjort sedan urminnes tider. Med tiden har nya energikällor utvecklats som bidragit till en negativ klimatpåverkan, något som bland annat väckt den pågående klimatdebatten. Bara detta är en av flera anledningar till att var och en måste ta sitt klimatansvar – något man kan göra genom att byta till användande av högkvalitativt biobränsle.

Fördelar med biobränsle

Här nedan följer några av de många fördelar som medföljer vid användande av biobränsle:

  • Biobränsle har ingen negativ påverkan vad gäller koldioxidutsläpp då det är klimatneutralt.
  • Biobränsle innebär förnybar energi tack vare att det utgörs av naturliga och förnybara råvaror.
  • Biobränsle är ett mer kostnadseffektivt val då besparingarna kan uppgå till cirka 60–70 % av tidigare kostnader.

Att använda biobränsle som utvunnits från bark och biomassa är både miljövänligt och snällt mot klimatet – så länge man använder högkvalitativt biobränsle där produktionen sker i kontrollerad och hållbar form.

Högkvalitativt biobränsle – Tillverkning

Vårt koncept för sortering av bark och biomassa tar bort grus och sten från städbark och gamla barkdeponier. Detta medför att kvalitén på biobränslet höjs vilket i sin tur innebär att biobränslet kan säljas till ett högre pris.

Koncept för sortering av biobränsle

Norditeks kvalitetshöjande koncept för sortering och framställande av biobränsle inkluderar Backers stjärnsikt och två vindsiktar Norditek VS1220. Backers stjärnsiktar har en separationsgräns på ända ner till 5 mm vilket är unikt för stjärnsiktar. Backers 5 mm gummistjärnor har en stor diameter vilket ökar livslängden och säkerställer att materialet blir ordentligt siktat.

Samma koncept används också framgångsrikt för att höja kvaliteten på returträ. Dels genom att minska finmaterialet i slutprodukten med hjälp av ett 5 mm sorteringsdäck på Backers stjärnsikt, dels genom att – via vindsikt – ta bort föroreningar med annan densitet, såsom plaster, aluminium m.m.

Bilden visar Backers stjärnsikt och 2 st vindsiktar från Norditek.