NORDITEKS KONCEPT FÖR BARK OCH BIOMASSA

” Vi har haft ett långt samarbete med Norditek och de har alltid varit lyhörda för våra tankar och önskemål”

– Martin Hansson, affärsområdeschef för Återvinning hos UmeAssistance

>> Läs om hur Norditeks koncept för bark och biomassa gav UmeAssistance ett renare biobränsle

Bilden visar Backers stjärnsikt och 2 st vindsiktar från Norditek.

Norditeks unika, kvalitetshöjande koncept för sortering av bark och biobränsle

Detta koncept tar bort grus och sten från städbark och gamla barkdeponier, vilket medför att kvaliteten på slutprodukten – bränslet – höjs och kan säljas till ett högre pris. Norditeks kvalitetshöjande koncept för sortering av Biobränsle inkluderar Backers stjärnsikt och 2 st vindsiktar Norditek VS1220. Backers stjärnsiktar har en separationsgräns på ända ner till 5 mm vilket är unikt för stjärnsiktar. Backers 5 mm gummistjärnor har en stor diameter vilket ökar livslängden och  säkerställer att materialet blir ordentligt siktat.

Samma koncept används också framgångsrikt för att höja kvaliteten på returträ. Dels genom att minska finmaterialet i slutprodukten med hjälp av ett 5 mm sorteringsdäck på Backers stjärnsikt, dels genom att – via vindsikt – ta bort föroreningar med annan densitet, såsom plaster, aluminium m.m.

Filmen  visar Norditeks bränslekoncept där städbark renas från grus, sten och överstort.

Filmen  visar en Tana långsamtgående kross som gör ett färdigt bränsle i ett steg.