Återvinna grus från schaktmassor

Att återvinna schaktmassor har stor nytta för både miljön och ekonomin. Beroende på innehåll kan olika metoder användas för att maximera återvinningen och omvandla ett avfall eller fyllmaterial till nya produkter med hög kvalitet.

Från schaktmassor som ej innehåller miljöskadliga ämnen är det ofta möjligt att återvinna sten, jord, trä, grus, metall och på så sätt minska användandet av jungfruliga produkter.

Det är viktigt att analysera schaktmassornas innehåll vid val av metod för återvinning. Är de förorenade, går det ofta att anrika förorening så att endast en liten del behöver deponeras eller destrueras. Analysen är viktigt då vissa föroreningar kan leda till skador och föroreningar i området.

Förorenade grustäkter

Många aktörer har tidigare haft svårt att tillvarata allt material i en grustäkt, framför allt de ytliga lagren som är förorenade av rottrådsrester från den vegetation som överlagrat fyndigheten. I synnerhet vid grunda täkter går en hel del material till spillo. Dessutom kan det vara aktuellt att avskilja trävirke även från bergkrossmaterial, exempelvis krossat från entreprenadberg som varit förorenat med trävirke eller rötter.

Många täktägare har stora lager med material som inte går att leverera till betongtillverkning men det går alltså att sikta bort oönskade föroreningar. Idag kan vi leverera en mycket välfungerande lösning efter flera år av lyckade projekt inom området.

Grusåtervinning med vindsikt

Idag har vi snart 100 vindsiktar ute på den svenska marknaden, till stor del i återvinningsbranschen. Vindsikten utvecklades från början inte för att hantera just naturgrus utan det visade sig efter att flera kunder upptäckt möjligheten. Det visar på vilken flexibilitet det finns i våra egenutvecklade produkter.

Vindsikten klarar av att blåsa bort även förhållningsvis stora material. När man grävt ut gamla deponier har man utan problem lyckats skilja ut material i storlek upp till 0,5 meter.

Med en vindsikt blir det möjligt att återvinna naturgrus, bergkross och sopsand på ett effektivt sätt.

Återvinning av sopsand

Vindsikten används även för att blåsa bort andra lättare material som plast. Därför kan den också användas till att återvinna sopsand. Därmed kan sopsanden återanvändas igen nästa istället för att läggas på deponi. Det ger både en bättre ekonomi och det är bättre för miljön.

Naturgrus och betongtillverkning

Pinnar, rötter och andra material som finns i naturgrus, eller för den delen även i bergkross, ställer till problem hos de som vill använda gruset till betongtillverkning och andra ändamål. Vid betongtillverkning innebär det till exempel problem då föroreningarna flyter upp i den färdiga betongen.

Visar en anläggning där metaller separeras från slaggaska

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Maskiner för detta koncept

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.