Finlay Stackläggare

Med Norditeks mobila stackläggare från Terex Finlay kan ni spara bränsle och förbättra materialkvaliteten. Stackläggarna finns både som larvgående och som hjulburna.

Att använda stackläggare på en kross- eller sorteringsanläggning har många fördelar jämfört med att lasta ut materialet på marken direkt från kross- eller sorteringsverket – till exempel ökad effektivitet, förbättrad arbetsmiljö och högre kvalitet på slutprodukten.

Siktar material ner till 0,3 mm

Högre kvalitet på slutprodukten

Passar Norditeks modulsystem

Produktbeskrivning

Stackläggarna från Finlay har en robust konstruktion, vilket borgar för lång livslängd. Den här modellen är snabbetablerad och kan, i och med larvunderredet, lätt flyttas runt på anläggningen. Vanligen används stackläggare för grus- och bergapplikationer, men med ett extra tillval av överbandsmagnet kan stackläggaren även användas för återvinningsapplikationer.

Att använda stackläggare på en kross- eller sorteringsanläggning har många fördelar:

  • Effektiviteten på anläggningen ökar då det utmatade materialet kan läggas på större högar och inte behöver flyttas undan lika ofta. Hjullastaren som flyttar materialet kan användas till andra aktiviteter som har mervärde för företaget.
  • Arbetsmiljön på anläggningen blir bättre när användandet av hjullastare minskar – det medför mindre damm, mindre avgaser och lägre ljudnivå, och såklart – risken för påkörningsolyckor minskar när hjullastartrafiken minskar.
  • Kvaliteten på slutprodukten blir högre. Minskad hjullastaraktivitet kring det utmatade materialet minskar risken för sammanpressning och krossning av materialet och ökar därmed kvaliteten på slutprodukten.

För första gången i Sverige finns nu hos Norditek en mobil, larvburen stackläggare av modellen TC80 från Finlay. Stackläggaren är 24 m lång i arbetsläge, drivs dieselhydrauliskt och har en kapacitet på ca 500 ton/timma. Med hydraulisk justering finns möjlighet att ändra vinkeln på bandet och arbeta med olika utlastningshöjder, varav maxhöjden är 10,5 m. Bredden på transportbandet är 1050 mm och stackläggningskapaciteten är hela 1.806 m3 vid 24o vinkel.

Kontakta oss för mer information om stackläggare från Finlay,

Dokument

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Filmer

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.