Vi kan återvinna plast med flera olika tekniker

Tekniken finns för att separera mer plast än vad som görs idag. Det kräver att man har kunskap om vad som är möjligt och att man gör ett aktivt val i att undersöka om avfallet kan sorteras på plats i stället för att deponeras eller gå direkt till förbränning.

Mycket osorterad plast bränns idag av värmeverken vilket ibland resulterar i onödiga CO2-utsläpp. Plast som inte sorteras från exempelvis kompost kan också hamna i naturen igen vilket kan skada djur och natur.

Plast i kompost

För att komma åt problemet med den plast som finns i kompostavfall kan man använda en luftsug eller vindsikt för att separera plasten. Det gör att man kan använda jorden igen för jordtillverkning och plantering istället för att lägga den på hög i en deponi. I processen är det också möjligt att separera trä och pinnar för sig vilket ger ett rent biobränsle.

Plast i byggavfall

Plast som finns i osorterat byggavfall är idag möjligt att separera genom att tillföra vind och helt enkelt blåsa bort plasten. Det gör att man kan få ut ett fossilfritt bränsle bestående av trä. I en sådan process kan man också tillföra andra krafter för att separera exempelvis metall med hjälp av magneter.

Plast i sopsand

Samma teknik som används för plast i kompost kan också användas för sopsand. Det gör att sopsanden kan återanvändas igen nästa istället för att läggas på deponi. Det ger både en bättre ekonomi och det är bättre för miljön.

Renade plastflöden

I den mån man får fram renade plastflöden så kan dessa i sin tur energiåtervinnas genom att de bränns avfallspannor. Det kan vara ett resurseffektivt alternativ för sådan plast som är giftig, kontaminerad eller på något sätt utsliten. I bästa fall kan plasten återvinnas som material men det gäller i dagsläget inte all plast. Vid materialåtervinning blir plastavfallet till nya plastprodukter.

Norditek omvandlar plastavfall

Idag energiåtervinns plast som skulle kunna återanvändas eller materialåtervinnas och det här kan vi göra mer. Att man bränner plasten är i vissa fall resurseffektivt men det är inte alltid fallet. Det viktiga är dock alltid att man undersöker avfallet som innehåller plast innan man kör det till deponi eller till en avfallspanna. Ofta går det att få ut mer av materialet. Teknikutvecklingen för utsortering av plast går framåt och Norditek har idag flera olika tekniker för att öka förädlingen av avfall som innehåller plast.

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.