Sandtvätt och andra metoder för återvinning av sand

Sand är en ändlig resurs som har blivit dyrare på grund av skatter. Ofta lönar det sig att återvinna sand direkt på plats istället för att deponera och köra dit ny.

Beroende på innehållet i sanden finns olika metoder för att säkerställa återvinningen och omvandla avfallet till en användbar produkt.

Filtersand är bra exempel där man kan undvika att forsla bort material utan istället återvinna den förorenade sanden till ny filtersand direkt på plats.

Återvinning av filtersand

Filtersand används till exempel av vattenreningsverk och värmeverk. Filtersanden är möjlig att återvinna med hjälp av sorteringsverk och tvätt. Genom att sandtvätten spolar sanden så sedimenterar den och fina partiklar med föroreningar som alger bildar en fraktion medan ren sand bildar en annan fraktion som kan återanvändas med fullgod förmåga.

Att återvinna sand är särskilt relevant när det handlar om filtersand eftersom filtersanden behöver ha vissa egenskaper för att fungera optimalt som just ett filter. En speciell sand används som filtersand och dess tillgång är begränsad i Sverige. Därför kan det medföra längre transporter och därmed större påverkan på miljön och kostnadsbilden.

Genom att återvinna sanden undviker man långa transporter och kostnader för att köpa in nytt. Det innebär även minskade deponikostnader och stora miljövinster i form av minskad trafik och återanvändning av befintliga massor.

 

Varför ska man återvinna sand?

Sand är en ändlig resurs som naturen inte producerar nytt av. Att deponera sand är ofta ett sämre alternativ än att återvinna den på plats eftersom det medför stora kostnader för transport, deponiavgifter och inköp av ny sand. 

Sand är ett av byggbranschens mest använda material eftersom det är en vanlig komponent i blandmaterial som cement och betong. I takt med att bostäder, kommersiella lokaler, vägar och annan infrastruktur byggs så utvinns alltmer sand. Användandet av sand i allt från betong till byggnadsfundament och glastillverkning innebär att utbudet minskar vilket får priserna att gå uppåt på världsmarknaden. Återvinning av sand har därmed blivit mer relevant.

Eftersom det numer också utgår skatt på naturgrus så är kalkylen mer gynnsam för att återvinna sanden. Vi har flera olika metoder för sandtvätt.

Norditek 2021

Vad har du för material?

Låt oss ta fram ett förslag på bästa lösning för dig. Vi kan även komma ut för att testköra anläggningen ditt material.

Återvinning av sopsand 

Varje vinter används stora mängder sopsand på våra vägar. När sopsanden samlas upp innehåller den ofta föroreningar i form av pinnar, plaster, med mera.

Samma metod som Norditek använder för att separera plaster från kompostjord kan också användas för sopsand. Det gör att sopsanden kan återanvändas igen nästa vinter istället för att läggas på deponi. Det ger både en bättre ekonomi och det är bättre för miljön.

Tvättutrustning för sand

Sand kan återvinnas från schaktmassa vilket även det bidrar till en bättre resurshållning. Vi har flera olika tvättanläggningar och metoder för att optimera återvinningen och hanteringen av schaktmassor och sand. Vi hjälper dig mer än gärna för att hitta rätt maskin eller koncept beroende på dina lokala förutsättningar.

 

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.