Tvättutrustning

Terex washing

Terex Washings anläggning är både flexibla och mer mobila vilket gör att de fungerar väldigt bra även för mindre produktion. Det blir möjligt att återvinna schaktmassor för fler eftersom investeringen är mindre, främst tack vare att anläggningen är optimerad för mindre produktion. Terex washings tvättutrustning är:

– Anpassade för återvinna schaktmassor till ballast och sand
– Utbyggbar från enkel återvinning till mer avancerad

– Passar ihop med våra sorteringsverk och vindsiktar

Möjligt att få ut mycket små fraktioner

När torrtvättar inte räcker till är en anläggning från Terex Washing Systems en god investering. Anläggningarna kan ta hand om leriga och klibbiga massor och få ut mycket små fraktioner. Det är möjligt att få ut fraktioner ner till 0,1 mm.
 

Vår erfarenhet är att det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster att hämta från en ökad återvinning av schaktmassor. Eftersom hantering och brytning av nya schaktmassor ofta leder till en onödigt stor klimatpåverkan och kostnad.

Produktblad

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Bilder och filmer