Nya klimatkrav på schaktmassor men vi har redan lösningarna

Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier för schaktmassor ska minska påverkan på klimatet. Den emotsedda effekten är en minskad brytning av nya massor. Enligt Norditeks långa erfarenhet av att återvinna schaktmassor är fördelen med detta både ekonomisk och miljömässig.

Hantering och brytning av nya schaktmassor leder till en onödigt stor klimatpåverkan. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram nya hållbarhetskriterier för schaktmassor som kan användas vid upphandling och projektering.

Hållbarhetskriterier för schaktmassor – bra på många sätt

– “Vår erfarenhet är att det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster att hämta från en ökad återvinning av schaktmassor. Vi välkomnar därför dessa nya hålbarhetskriterier för schaktmassor och står redo med de tekniska lösningarna att leverera till de som ska hantera massor enligt de nya kraven”, säger Daniel Carlberg, vd för Norditek Group.

Enligt upphandlingsmyndigheten måste klimatpåverkan från byggsektorn minska betydligt och upphandlande organisationer kan göra skillnad genom att ställa högre krav på hållbarhet när de gör inköp. Därför har man tagit fram kriterier för när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras. Kraven ska bidra till en ökad återanvändning av massor samt att få de tillhörande transporterna att minska. Norditek har lång erfarenhet av att återvinna schaktmassor och matjord och vi står redo att leverera de tekniska lösningarna som möter de nya kraven.

Se till exempel när våra maskiner från Terex Washing Systems återvinner schaktmassor i Belgien.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.