Framgångsrika tester med luftsugning och plastavfall

 

Det finns många olika typer av plast och ibland är det en svår uppgift att ta bort dem alla. Luftsugning är en teknik med många användningsområden som kan vara ett utmärkt alternativ för att få rena fraktioner av material, både organiska och oorganiska. Vi testar den just nu för att se vad den gör bäst och vi har möjlighet att prova den på många material. Har du något material du vill testköra är du alltid välkommen att kontakta oss.

Genom att separera plast från osorterat byggavfall kan man, vid sidan av andra tekniker, till exempel få ut ett fossilfritt bränsle bestående av trä. Genom att blåsa bort plast från kompostavfall kan man använda jorden igen för jordtillverkning och plantering istället för att lägga den på hög i en deponi. I processen är det också möjligt att separera trä och pinnar för sig vilket ger ett rent biobränsle.

 

 

Det finns idag många olika flöden som innehåller oönskad plast där vi nu kan få bort plasten för att få ut rena fraktioner. Materialet kan då återvinnas alternativt bidra till en ökad energiåtervinningen. Allt handlar om att få rena fraktioner och material som sedan kan återvinnas.

Vi är spända på att se vad vi kan använda denna teknik till mer och ser fram emot att få testköra den på ditt material.

Läs mer om hur vi jobbar med plastavfall.

Avfallskompaktorer lanseras i tyngre modeller för tuffare jobb

TANAs unika avfallskompaktorer med trummor i full bredd, styv ram och stora krosständer säkerställer optimala komprimeringsresultat. Den nya H-seriens modeller hanterar avfall kostnadseffektivt och erbjuder maximal packning och avfallshanteringskapacitet med låga driftskostnader.

Den nya H-serien inkluderar modeller i intervallet 38-52 ton: H380 och H380eco, H450 och H450eco samt H520 och H520eco. H-seriens modeller har flera nya och förbättrade funktioner som gör dem ännu mer effektiva och pålitliga; till exempel har deras hastighet ökat till 10 km/h (6,2 mph). 

Vi har lyssnat på TANA-användare och fokuserat särskilt på förarkomfort. H-seriens kompaktorer har en rymlig hytt med utmärkt sikt i alla riktningar, inklusive backkameror. En bekväm förarstol och ergonomiska reglage säkerställer utmärkt arbetskomfort. TANA Control System (TCS) har ett nytt användargränssnitt som ytterligare förbättrar körbarheten och maskindriften. Menyn är tydlig och lätt att använda, och den visar snabbt rattar för hastighet, varvtal och motorbelastning. Användargränssnittet har en grafisk pekskärm och erbjuder föraren omfattande justerings- och diagnosalternativ.

Alla TANA deponikomprimatorer är utrustade med TANA ProTrack®. Ett informationshanteringssystem som ansluter maskinen till ett datanätverk. Detta lättanvända verktyg underlättar underhåll och ger realtidsinformation om maskinens prestanda och status. TANA ProTrack® informationshanteringssystem kan användas på en surfplatta, smartphone eller dator.

Nya klimatkrav på schaktmassor men vi har redan lösningarna

Hantering och brytning av nya schaktmassor leder till en onödigt stor klimatpåverkan. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram nya hållbarhetskriterier för schaktmassor som kan användas vid upphandling och projektering.

Hållbarhetskriterier för schaktmassor – bra på många sätt

– “Vår erfarenhet är att det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster att hämta från en ökad återvinning av schaktmassor. Vi välkomnar därför dessa nya hålbarhetskriterier för schaktmassor och står redo med de tekniska lösningarna att leverera till de som ska hantera massor enligt de nya kraven”, säger Daniel Carlberg, vd för Norditek Group.

Enligt upphandlingsmyndigheten måste klimatpåverkan från byggsektorn minska betydligt och upphandlande organisationer kan göra skillnad genom att ställa högre krav på hållbarhet när de gör inköp. Därför har man tagit fram kriterier för när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras. Kraven ska bidra till en ökad återanvändning av massor samt att få de tillhörande transporterna att minska. Norditek har lång erfarenhet av att återvinna schaktmassor och matjord och vi står redo att leverera de tekniska lösningarna som möter de nya kraven.

Se till exempel när våra maskiner från Terex Washing Systems återvinner schaktmassor i Belgien.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.