vårt koncept för grus och berg

Förädling av bergmaterial till nya produkter

Med Norditeks maskiner har du alltid möjlighet att uppgradera din produktionslina med en kompatibel maskin från samma leverantör. Vi har förkrossar, konkrossar, grovsiktar och sorteringsverk i flera storlekar. Vi har mängder av referensanläggningar på krossar och sorteringsverk.

Modulkoncept

Högre kapacitet vid
jungfrulig bergframtagning

Exempel på projekt:
Jungfrulig bergframtagning
Vinst:
Högre kapacitet, mer flexibilitet och mindre till deponi
Förädling:
  1. 0-40 mm bergmaterial
  2. 0-90 mm bergmaterial
  3. 40-150 mm bergmaterial

referenser

 – Vi ville ha en lösning för att bättre kunna sortera det som annars blir deponi. Det här verket har bredare användningsområde och vi står nu bättre rustade för att arbeta med återvinning i framtiden. Vi hade bra diskussion med Norditeks säljare och framförallt är vi nöjda med deras eftermarknadsservice.

Rolf Hillén, Projektledare, Fraktkedjan Väst

kundcase