Sorteringsverk

Finlay grovsorterare
8-serien

Denna högpresterande grovsorterande maskin är en av de mest populära maskinerna i hela sortimentet. Finlays 8-serie är konstruerad för att klara av de tuffa krav som branschen ställer. Kraftfull siktlåda som är justerbar mellan 13°–19°. Finlays 8-serie är mycket anpassningsbar och fungerar bra i t ex stenbrott, gruvor, bygg-och rivningsavfall, matjord, återvinning, sand och grus.

Överbandsmagneter med automatisk självrengöring är lämpliga för både återvinning av järn och för borttagning/eliminering av föroreningar (järnföroreningar).

Dessa magneter är huvudsakligen lämpliga för grövre fraktioner med delar som är större än 10 mm. Tack vare den robusta och pålitliga tekniken kan dessa magneter användas i många branscher. För att sätta en permanent överbandsmagnet i drift krävs inget annat än fyra upphängningspunkter, tillräckligt med utrymme samt strömkälla för att driva transportbandet.

Tillbehör

Bofar bars

Siktmedia

Fingrar överdäck

Sålldukar

Fingrar underdäck

Siktmedia

Flip flow dukar

Sålldukar

Gummidukar 3D

Sålldukar

Rostfria plåtar

Sorteringsverk tillbehör

Produktblad

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Filmer

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.