norditek

Vi är med och leder maskinutvecklingen

Norditek säljer, leasar eller hyr ut krossar, sorteringsverk och egenutvecklade maskiner som på ett ekonomiskt och effektivt sätt återvinner och omvandlar material till säljbara produkter. Våra kunder ökar återvinningsgraden samtidigt som deras intäkter ökar. 

Miljöteknikområdet och återvinningssektorn är under ständig utveckling och expansion. Här är Norditek med och leder maskinutvecklingen samtidigt som man har grunden och tryggheten i infrastruktur- och byggnadssektorn. Norditek har över 600 sålda maskiner i Sverige. Vi har alltid gott om reservdelar, maskiner och idéer, så tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp. Vi sätter ihop koncept där krossar och sorteringsverk får arbeta tillsammans med våra egenutvecklade maskiner som vindsiktar, virvelströmsmagneter och vattenbad. Det ger oss en unik position på marknaden att hantera mer komplexa utmaningar inom återvinning.

VD har ordet

Du kan stå tryggt på våra axlar

Daniel Carlberg, VD på Norditek

Det unika med Norditek är att all lönsamhet vi skapar för dig som kund också blir en vinst för vårt samhälle. Med våra maskiner och all vår kunskap om återvinning kan du göra större nytta.

För att lyckas med det är nära kundsamarbeten ryggraden i arbetet. Vi vill att ska stå tryggt på våra axlar för att kunna blicka längre fram. Vi vill att du ska hitta nya lösningar för att kunna göra mer av ditt avfall. Det är det allt handlar om för oss.

Och vi vet att det är ett viktigt jobb. Vi motiveras av att få vara med och bidra till något positivt för framtiden. Samtidigt är vårt främsta fokus alltid att du ska få ut mer av ditt material genom rätt teknisk lösning och rätt förutsättningar. 

Genom vårt företags 23-åriga historia har vi lyckats skapa en unik och framgångsrik försäljningsprocess. Idag kan du som kund hyra och testa ett koncept innan du fattar ett köpbeslut. Det ger oss chansen att bevisa den positiva påverkan våra lösningar har såväl ekonomiskt som miljömässigt för dig, så att du sedan kan fatta ett tryggare beslut.

 

Det som driver företaget Norditek framåt idag är en stark vilja att utvecklas och en kultur där alla inblandade vill lösa kunders och i förlängningen samhällets utmaningar med materialåtervinning. 

Det är min uppgift att se till att det arbetet är lika framgångsrikt varje dag på jobbet. Så att vi tillsammans med våra kunder fortsätter att utveckla materialåtervinningen i Sverige.

historia

En bra början

Norditeks verksamhet startade 1998 när återvinningsindustrin började ta fart och efterfrågan på maskiner för återvinning och biobränsle ökade. Då som nu är företaget aktivt i flera utvecklingsprojekt för att möta nya krav på ökad återvinning. Norditeks medarbetare utvecklar ständigt nya koncept och produkter för att ytterligare förädla kundernas material och effektivisera produktionen. Hög servicenivå och problemlösning har alltid varit en ledstjärna för oss. 

Eric Johansson och Daniel Carlberg har varit med länge i företaget, både som delägare och operativt verksamma. År 2021 klev två nya delägare in i styrelsen i form av Göran Nordlund, Fore C Investment, samt Martin Larsson, EMK Holding. 

Idag finns Norditek i Umeå och Göteborg med verkstad, lager, servicetekniker, och säljare. Verksamheten och maskinerna är aktiva i hela landet.

Några årtal

 
 • 1998
  Norditek grundas med återförsäljaravtal för Terex Finlay och Backers stjärnsiktar 
 • 2007
  Den första prototypen av vindsikten tillverkas, Norditek VS1200
 • 2011 
  Krossar för biobränsle, Rotochopper, kommer in i Norditek
 • 2014
  Vindsikten uppdateras, VS1220. 45 st sålda i Sverige
 • 2017
  Norditek blir exklusiv återförsäljare för TANA i Sverige. Två nya egenproducerade maskiner lanseras: Virvelströmsmagnet och Densitetsbad.
 • 2019
  Norditek inleder samarbete med Goudsmit 
 • 2021
  Fore C Investment och EMK Holding blir nya delägare i Norditek
Vice VD har ordet

Koncepttänkandet är vår styrka

Eric Johansson, Vice VD på Norditek

Vi arbetar i en bransch som är under förändring. Det handlar inte längre om att sälja enskilda maskiner. Det handlar i stället om att hitta lösningar för kunderna så att de får fram säljbara produkter inom våra samtliga tre affärsområden; Grus och Berg, Avfall och Biomassa.

Vi på Norditek älskar den utvecklingen. Helhetslösningar ställer högre krav på oss och då kommer vår breda kunskap och erfarenhet till sin rätt.

Att kunderna vill se ett komplett upplägg för sin materialhantering hänger samman med att de vill ha bästa möjliga kvalitet på produkterna som kommer fram. Tittar man på de stora infrastrukturprojekten, exempelvis Västlänken Göteborg och Förbifart Stockholm, så passar vårt koncept för schaktmassor perfekt för att hantera överskottsmassorna. Vår specialutvecklade stjärnsikt kan förädla schaktmassor, torrtvätta förorenade jordar eller stabilisera lösa massor.

Samma sak är det med kunder som hanterar avfall och biomassa. När det som inte tillför energi kan sorteras bort, blir det självklart bättre effekt på det som går till uppvärmning. Här gäller det också för våra kunder att hitta metoder som gör att de kan återvinna så mycket som möjligt av materialet.

Här på Norditek pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Ibland i nära samarbete med våra kunder. För tio år sedan började vi utveckla vår första vindsikt. Den har följts av nya tekniker som virvelströmsmagneter och densitetsbad för att på ett ännu mer sofistikerat sätt kunna sortera avfall i olika kvaliteter. Båda teknikerna är utmärkta komplement till vår vindsikt och ett bra exempel på det koncepttänkande som vi står för. Terex Finlay är en av våra äldsta maskinleverantörer och själv sitter jag med i deras utvecklingsgrupp där vi tittar på framtidens lösningar.

I vårt utvecklingsarbete ser jag också stora fördelar med att vi arbetar inom tre olika segment som har olika förutsättningar. Lösningar vi gjort inom Grus och Berg ger oss kunskaper som vi kan ta med oss till Avfall och Biomassa, och vise versa. Vi bygger hela tiden på vår kunskapsbank och det är så vi lär oss tänka koncept framför enskilda maskinlösningar.

En mycket viktig del är vår eftermarknad och där har vi blivit riktigt duktiga de senaste åren. Rätt grejer i lager på rätt ställe och en del annat har bidragit till en positiv utveckling som jag är både glad och stolt över.