Eric Johansson, VD Norditek AB

KONCEPTTÄNKANDET ÄR VÅR STYRKA

Vi arbetar i en bransch som är under förändring. Det handlar inte längre om att sälja enskilda maskiner. Det handlar i stället om att hitta lösningar för kunderna så att de får fram säljbara produkter inom våra samtliga tre affärsområden; Grus och Berg, Avfall och Biomassa.

Vi på Norditek älskar den utvecklingen. Helhetslösningar ställer högre krav på oss och då kommer vår breda kunskap och erfarenhet till sin rätt.

Att kunderna vill se ett komplett upplägg för sin materialhantering hänger samman med att de vill ha bästa möjliga kvalitet på produkterna som kommer fram. Tittar man på de stora infrastrukturprojekten, exempelvis Västlänken Göteborg och Förbifart Stockholm, så passar vårt koncept för schaktmassor perfekt för att hantera överskottsmassorna. Vår specialutvecklade stjärnsikt kan förädla schaktmassor, torrtvätta förorenade jordar eller stabilisera lösa massor.

Samma sak är det med kunder som hanterar avfall och biomassa. När det som inte tillför energi kan sorteras bort, blir det självklart bättre effekt på det som går till uppvärmning. Här gäller det också för våra kunder att hitta metoder som gör att de kan återvinna så mycket som möjligt av materialet.

Här på Norditek pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Ibland i nära samarbete med våra kunder. För tio år sedan började vi utveckla vår första vindsikt. Den har följts av nya tekniker som virvelströmsmagneter och densitetsbad för att på ett ännu mer sofistikerat sätt kunna sortera avfall i olika kvaliteter. Båda teknikerna är utmärkta komplement till vår vindsikt och ett bra exempel på det koncepttänkande som vi står för. Terex Finlay är en av våra äldsta maskinleverantörer och själv sitter jag med i deras utvecklingsgrupp där vi tittar på framtidens lösningar.

I vårt utvecklingsarbete ser jag också stora fördelar med att vi arbetar inom tre olika segment som har olika förutsättningar. Lösningar vi gjort inom Grus och Berg ger oss kunskaper som vi kan ta med oss till Avfall och Biomassa, och vise versa. Vi bygger hela tiden på vår kunskapsbank och det är så vi lär oss tänka koncept framför enskilda maskinlösningar.

En mycket viktig del är vår eftermarknad och där har vi blivit riktigt duktiga de senaste åren. Rätt grejer i lager på rätt ställe och en del annat har bidragit till en positiv utveckling som jag är både glad och stolt över.

HISTORIA

Norditek grundades i början av 70-talet. Affärsidén var då att importera mobila sorteringsverk från Nordirland för att möta den ökade efterfrågan på sortering av grus på den svenska marknaden. I slutet av 90-talet började återvinningsindustrin ta fart och därmed ökade efterfrågan på maskiner dit samt till biobränsleindustrin. Norditek är nu en ledande aktör inom segmenten avfall, biomassa samt grus&berg och deltar i flera utvecklingsprojekt för att möta dagens och framtidens krav på ökad återvinning. Norditeks personal utvecklar ständigt nya koncept och produkter för att ytterligare förädla kundernas material och effektivisera produktionen. Hög servicenivå och problemlösning har alltid varit en ledstjärna för oss. Idag ägs Norditek av Eric Johansson och Daniel Carlberg som tillsammans med övrig personal driver företaget. På både vårt huvudkontor i Sävar (Umeå) och regionkontor i Askim (Göteborg) finns verkstad, lager, servicetekniker, och säljare.

Några årtal

1974 Första återförsäljaravtalet med Terex Finlay
1998 Backers stjärnsiktar börjar att säljas i Norden
2007 Den första prototypen av vindsikten tillverkas, Norditek VS1200
2011 Krossar för biobränsle, Rotochopper, kommer in i Norditek
2014 Vindsikten uppdateras, VS1220. 45 st sålda i Sverige
2017 Två nya egenproducerade produkter tas fram: Virvelströmsmagnet och Densitetsbad

FORSKNING & UTVECKLING

Norditek har även egen tillverkning och utveckling i Sverige. Vi är också aktiva i diverse forskningssammanhang. Nedan ser ni några av de forskningsprojekt där vi varit aktiva i.
WR63 Optimerad bränsleberedning genom sållning
WR52 Förbehandling av avfall till Fluidbäddpannor
WR06 Siktning av avfall

Norditeks anläggning i Fjärås, utanför Göteborg

Norditeks anläggning i Sävar, Umeå

OM NORDITEK

Norditek säljer, leasar eller hyr ut krossar och sorteringsverk med Sverige som arbetsområde. Maskinerna skapar möjligheter att på ett ekonomiskt och effektivt sätt återvinna och omvandla material till säljbara produkter av olika slag. Våra kunder ökar återvinningsgraden samtidigt som deras intäkter ökar. Miljöteknikområdet och återvinningssektorn är under ständig utveckling och expansion. Här är Norditek med och leder maskinutvecklingen samtidigt som man har grunden och tryggheten i infrastruktur- och byggnadssektorn. Norditek har över 400 st sålda maskiner i Sverige, varav c:a 50 % är placerade inom grus och berg och 50 % inom återvinningsektorn. Vi har alltid gott om reservdelar, maskiner och idéer, så tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp. Norditek har ett team som valt att enbart arbeta med maskiner som separerar och krossar material d.vs krossar och sorteringsverk av olika slag. Vi sätter ihop koncept som tillsammans med våra egenutvecklade vindsiktar, virvelströmsmagneter m.m  ger oss och våra kunder en unik position på marknaden.

VÅRA 3 SEGMENT

Inom Avfall, Biomassa, Grus & Berg har vi kompletta maskinlösningar, dvs. kross, förkross, sikt, eftersikt, vindsikt och metallseparering.

VÅR KUNDTIDNING

Vill du lära känna Norditek samt några av våra professionella kunder?