Vindsikt

Med en vindsikt är det möjligt att skilja lättare material från tyngre. En vindsikt har flera användningsområden, exempelvis att avskilja sten från städbark men även att separera oförbränt material från slagg, papper och plast.

Vindsikt

Norditek VS1220

Vindsikt utvecklad av Norditek för att kunna separera lätt material från tungt.