1

Enklare

Kom i gång direkt

Vi testar ditt material, anpassar anläggningen och kommer i gång direkt med produktionen. Du väljer om du vill hyra, leasa eller köpa maskinerna och vi ser till att allt fungerar.

2

Smartare

Få ut mer av ditt material

Vi optimerar anläggningen efter ditt material idag och anpassar den till nya projekt imorgon. Du producerar direkt på plats och kan minska dina kostnader och utsläpp.

3

Mer cirkulärt

Mer lönsamt för dig

Vi har tekniken, kunskapen och maskinerna för att öka din materialåtervinning. Du tjänar på det och samhället tjänar på det. Det kallar vi cirkulär ekonomi på riktigt.

Koncept

600 maskiner som jobbar för jorden, skogen och industrin

Norditek har idag 600 maskiner som jobbar för fullt ute på fältet. Vår förmåga att omvandla ditt avfall till lönsamma produkter kommer från vår långa erfarenhet i återvinningsbranschen.

Vi kan hjälpa dig att separera och återvinna allt från små icke-magnetiska partiklar till stora schaktmassor från infrastrukturprojekt. Varje nytt problem ser vi som en ny möjlighet att göra samhället mer cirkulärt.

Industri

Återvinning av avfall från industrin

Infrastruktur

Återvinning massor från infrastruktur

Skog

Återvinning av material och energi

Grus och berg

Brytning och sortering av bergmaterial

Modulkoncept

Ökad återvinning - Industri

Exempel på projekt:
Återvinning av blandat industriavfall
Vinst:
Högre kvalitet på bränsle, mer metallåtervinning och minskad deponi.
Förädling:
  1. Bränsle i två storlekar med högre
    kvalitet
  2. Magnetskrot i tre olika storlekar
  3. Inert (sten, grus och icke-bränn-
    bart) i tre olika storlekar

referenser

— Nu kan vi sortera ur metaller som aluminium, zink, bly och även ädelmetaller som guld och silver även ur de finaste fraktionerna vilket gör att återvinningsgraden ökar.

Bernt Jansson, Anläggningschef, Ragn-Sells, Heljestorp

kundcase