Vi tillhandahåller maskiner och koncept som återvinner, förädlar och omvandlar material till säljbara produkter.

Med anledning av rådande situation kring coronaviruset följer här information om vilka åtgärder som Norditek AB vidtagit.

Det finns i nuläget ingenting som tyder på att vår dagliga verksamhet kommer att påverkas av coronaviruset, vare sig vad gäller support eller övriga funktioner. Som en säkerhetsåtgärd beslutade dock ledningen redan under föregående vecka att begränsa alla anställdas resande. Detta innebär att vi undviker att resa med tåg och flyg. Lyckligtvis sker vårt arbete i stor utsträckning via telefon och dator, vilket gör att vi kan upprätthålla verksamheten som vanligt. Vår support sker som alltid via telefon eller e-post. Service nås via telefon eller e-post och fortsätter som tidigare att hjälpa våra kunder.

I övrigt vidtar vi de skyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten uppmanar till.
Om ni önskar ytterligare information eller har andra frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Ta hand om er!
Hälsningar Norditek AB