Separationstekniker för rening av smutsiga biobränslen

När hållbar energi blir allt viktigare är biobränslen ett bättre alternativ än fossila bränslen. Men reningen av dessa bränslen är nödvändig för att höja effekten och för att minska kostnader för driftstopp och askhantering. Norditek har utvecklat flera separationstekniker som effektivt rensar smutsiga biobränslen.

Smutsiga biobränslen

Många värmeverk har problem med kontrollen över olika bränsleleverantörers inkommande material såsom returträ, hushållsavfall, grot eller annat blandat avfall som innehåller föroreningar som sten, plast, papper, m.m. Genom förbehandling får man en god kontroll av bränslet med en bättre kvalitet, en högre effekt samt minskad askhantering och man undviker dyra driftstopp.

Norditek kan hantera fler föroreningar i biomassa för att omvandla till rena bränslen

Norditeks Separationstekniker

Vindsiktning:

Vår vindsiktningsprocess spelar en avgörande roll i att avlägsna lättare föroreningar som plast och papper från biobränslen. Genom att använda luftflöden separeras dessa oönskade material effektivt med hjälp av Norditeks vindsikt.

Sorteringsverk:

Norditeks sorteringsverk är utformade för att skilja olika material från varandra med hög precision. I processen är sorteringsverket optimerat för att fungera tillsammans med de andra modulerna och säkerställa renheten i biobränslena. Norditeks lanserade den helt nya elsikten ES5200 under hösten 2023.

Krossning:

Krossningstekniken reducerar storleken på material, vilket underlättar efterföljande separeringsprocesser. Detta steg är viktigt när man behöver säkerställa att storleken på biobränslet blir rätt .

Virvelströmsmagnet:

Vår användning av virvelströmsmagneter hjälper till att extrahera icke-magnetiska metaller från biobränslen. Denna metod är särskilt effektiv för att isolera aluminium som är ett vanligt problem i många FB-pannor där de sätter igen lufthålen och orsakar driftstopp.

Magnetiska separationer:

För att avlägsna magnetiska metaller använder vi kraftfulla magneter som till exempel överbandsmagneter. Denna process är kritisk för att säkerställa att järn och dess legeringar effektivt separeras från biobränslet.

Vattenbad:

Genom att använda vattenbad kan vi skilja material baserat på densitet. Detta är en avgörande process för att säkerställa att tyngre föroreningar effektivt avlägsnas från sådant som flyter, till exempel trä.

Norditeks Bidrag till Hållbarhet

Genom att vårt modulsystem hanterar alla dessa separationstekniker i samma anläggning kan vi rena i stort sett alla bränslen. Våra lösningar minimerar avfall och optimerar energiåtervinning, vilket är avgörande i värmeverkens energiproduktion.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.