Norditek mobil virvelströms- magnet

Norditeks virvelströmseparator kan separera ickemagnetisk metall som till exempel aluminium, koppar, mässing med mera. Virvelströmsenheten byggs av nederländska magnettillverkaren Goudsmit.

Finns i storlekar från 2 upp till 14 meter.

Tyngre metaller (koppar, mässing, guld, silver, bly)

Kompatibel med stjärnsikt och andra sorteringsverk

Produktbeskrivning

Virvelströmsmagneter har många användningsområden och har hög kapacitet, eftersom icke-magnetiska metaller kontinuerligt och helt automatiskt separeras. En viktig faktor för god avskiljning är ett jämnt flöde av material som tillhandahålls av en vibrerande matare eller transportband. Detta resulterar i en jämn fördelning över acceleratorn. Denna design ger ett monolager: det innebär att tjockleken på materialflödet är ungefär lika tjock som den största biten och att det inte finns några bitar som ligger ovanpå varandra. Detta är särskilt viktigt med mindre fraktionsstorlekar. Goudsmit-separatorer är robust byggda så att de kan hållas i drift även i de mest krävande applikationerna.

Goudsmit har utvecklat en speciell teknik (HI) att packa och rikta neodym-magneter. Effekten blir ett kraftfullare och djupare magnetfält medan resultatet blir att mer tunga metaller kan återvinnas. Tyngre metaller (koppar, mässing, guld, silver, bly) är mer värdefulla och också väldigt resurskrävande att bryta, anrika och framställa.

En virvelström skapas genom ett roterande magnetfält som inducerar virvelströmmar i metallarna så att dessa slungas bort från ändrullen på separatorn.

Med en virvelströms-separator utökas och förfinas Norditeks koncept för avfall genom att även icke magnetiska metaller kan återvinnas.

Virvelströmsmagneten används för att separera aluminium från returträ. Detta är viktigt för att leverera ett bränsle som inte skapar onödiga och dyra driftstopp för värmeverk eller övriga pannor som eldar returträ eller avfall. Aluminium är enkelt att urskilja och här används vår enklaste virvelström med få antal poler.

För mer krävande applikationer (slagg, byggavfall m.m) där kunden vill maximera utbytet av tunga eller väldigt små metaller används än mer sofistikerad teknik utvecklad av Goudsmit.

EC-serien kan också särskilja icke magnetisk metall (aluminium, koppar, mässing med mera) från sopor. Detta kommer medföra ökade intäkter och att fler dyrbara metaller kan återvinnas istället för att nyframställas.

Norditek EC1000 är kompatibel med den populära vindsikten VS1220 och det nyutvecklade vattenbadet VB1000. Det innebär att kapaciteten på respektive maskin kommer att harmonisera för att undvika flaskhalsar. 

Genom att kombinera krossning, siktning, aerodynamik, kastparabler, hydrodynamik, magnetfält och virvelströmmar går det mesta att återvinna med hög kapacitet. Kort och gott – från avfall till produkt.

Alla vår koncept är modulära och kan liknas vid ett stort legobygge. Genom att omplacera legobitarna kan nya koncept skapas och nya materialslag återvinnas.

Det finns möjlighet att uppgradera vår minsta EC EC1000 med samma typ av tillbehör som VS1220. Exempel på detta är:

 • Utmatarband för icke magnetisk metall
 • Transportband för icke metall fraktion
 • Magneter
 • Vibro-matare
 • Fläkt
 • Stjärndäck
 • Containernät
 • Automatisk spaltjustering
 • Förläng inmatarband med ändrullemagnet

Det är även möjligt att få en virvelströmsmagnet i olika storlekar. Våra standardbredder är 800 mm, 1000 mm, 1200 mm,1500 mm och 2000 mm.

Virvelströmsmagnet med olika maskiner ihopsatta till koncept för sortering av avfall

Dokument

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Modeller

EC1000-gamla

Norditek EC1000

Virvelströmseparatorn EC1000 byggs på samma chassi som Norditeks populära vindsikt, vilket gör det möjligt att uppgradera en befintlig vindsikt till en virvelströmseparator. 

Den är mycket effektiv på att plocka ut material från 20 mm-1000 mm. EC1000 är helt mobil och kan anpassas efter applikation. Tack vare dämpbalkar kan den också virvelströmsseparera en tung överfraktion. 

norditek-ec1500-magnet-2

Norditek EC1500

Norditek EC1500 är 1500 mm bred och är mycket effektiv på att plocka ut material från 0,5 mm-200 mm.

Kan fås med skakmatare eller bandmatare och kan utrustas med magneter också för magnetisk metaller.

Maskinens utförande kan anpassas efter applikation.

norditek-ec-2000-goudsmit-vinkel

Norditek EC2000

Norditek EC2000 är 2000 mm bred och är mycket effektiv på att plocka ut material från 0,5 mm-200 mm.

Kan fås med skakmatare eller bandmatare och kan utrustas med magneter också för magnetisk metaller.

Maskinens utförande kan anpassas efter applikation.

Filmer

Eddy Current Separator

Application

Virvelströmsmagnet med olika maskiner ihopsatta till koncept för sortering av avfall

Virvelströmsmagneter har många användningsområden och har hög kapacitet, eftersom icke-magnetiska metaller kontinuerligt och helt automatiskt separeras. En viktig faktor för god avskiljning är ett jämnt flöde av material som tillhandahålls av en vibrerande matare eller transportband. Detta resulterar i en jämn fördelning över acceleratorn. Denna design ger ett monolager: det innebär att tjockleken på materialflödet är ungefär lika tjock som den största biten och att det inte finns några bitar som ligger ovanpå varandra. Detta är särskilt viktigt med mindre fraktionsstorlekar. Goudsmit-separatorer är robust byggda så att de kan hållas i drift även i de mest krävande applikationerna.

Exempel på applikationer inkluderar:

 • Avlägsnande av aluminiumkapsyler inom glasåtervinning
 • Avlägsnande av mässingsnitar och gångjärn inom träåtervinning
 • Avlägsnande av icke-magnetiska metaller från slagg på anläggningar för avfallsförbränning
 • Bearbetning av skrot, elektronikavfall eller hushållsavfall
 • Eliminering av föroreningar i återvunnen plast för att skydda formsprutningsmaskiner
 • Sanering av gruv- och mineralflöden, t. ex. avlägsnande av avbrutna grävtänder

Arbetsprincip

Goudsmit har producerat virvelströmsavskiljare i många år, där utformningen av en robust och pålitlig maskinlinje har sin utgångspunkt i marknadens och kundernas önskemål. Förenat med Norditeks mångåriga erfarenhet av att konstruera vindsiktar har vi hittat ett mycket bra samarbete. Därför har vi döpt våra maskiner till Norditek – powered by Goudsmit.

Hur virvelströmsmagneter fungerar

Virvelströmsmagneter har ett transportbandssystem med en rotor i slutet som blir magnetisk vid hög hastighet. Magneternas rotationshastighet genererar ett induktionsfält, vilket skapar ett snabbt föränderligt magnetfält (se animering). Separationen baseras på principen att varje elektriskt ledande partikel som finns i ett växlande magnetfält tillfälligt magnetiseras.

Enkelt uttryckt: för ett kort ögonblick magnetiseras alla metaller som passerar magnetvalsen och får dem att matas ut.

Detta gör att vi kan separera ett stort antal NF-metaller och deras legeringar, inklusive aluminium, koppar och mässing.

Material

Electrical conductivity

Density

Conductivity/Density

 

σ = [1/Ω ⋅ m] x106

ρ = [kg/m3]

σ/ρ = [m2/ kg ⋅ Ω] x103

Non-magnetizable metals

Aluminium

37,0

2700

13,7

Magnesium

21,7

1740

12,5

Copper

59,9

8960

6,7

Silver

62,1

10500

5,9

Zinc

16,9

7140

2,4

Gold

41,7

19320

2,2

Brass

15,2

8500

1,8

Cadmium

13,3

8650

1,54

Tin

8,7

7300

1,2

Chrome

7,7

7190

1,07

Bronze

7,1

8900

0,80

Solder 50-50

6,7

9000

0,74

Titanium

2,3

4510

0,52

Platinum

9,4

21450

0,44

Lead

4,8

11360

0,42

Stainless steel

1,4

7800

0,18

Magnetizable metals

Cobalt

17,2

8850

1,95

Nickel

14,3

8890

1,61

Steel

5,6

7800

0,71

Material

Vissa NF-metaller separeras lättare än andra; detta har att göra med de fysiska egenskaperna. Denna tabell visar icke-magnetiska metaller kategoriserade på grundval av tre faktorer. Den första kolumnen visar materialets elektriska konduktivitet: ett mått på hur lätt ett material leder elektricitet. Den andra kolumnen anger materialets densitet; detta är viktigt för tyngdkraften på det utkastade metallstycket. När allt kommer omkring måste virvelströmkrafterna som genereras av magnetvalsen övervinna dessa krafter. Den sista kolumnen visar förhållandet mellan dessa två faktorer. Ju större elektrisk ledningsförmåga och desto lägre densitet, desto bättre kan ett material separeras med virvelströmstekniken.

Storlek och form

Fraktionsstorleken (dvs storleken på partiklarna i materialflödet) är också en mycket viktig faktor för att uppnå god separering. Virvelströmmar inducerar avvisande krafter i en metallbit som får den att matas ut med en viss kastbana. Som ett resultat har NF-metaller en annan utkastningsbana än de andra resterna och inerta materialen i produktströmmen. Detta resulterar i slutändan i en rad banor för inert och icke-magnetiskt material. Ju större volym, desto mer åtskilda (’a’) blir utkastningsbanorna för en bit inert material och ett objekt av NF-metall med samma volym. Det är därför det är lättare att separera aluminiumburkar (eller delar av dem) än små koppartrådar.

Storlek spelar en roll, liksom formen. Till exempel har en boll mindre luftmotstånd än en trasslig klump av koppartråd eller en böjd plåt. Detta påverkar också utkastningsbanan som visas här.

Koncentrisk vs excentrisk

Alla virvelströmsmagneter från Goudsmit är baserade på en excentrisk design. Detta innebär att magnetrotorn roterar excentriskt inuti en yttermantel. System av denna typ har ett antal fördelar jämfört med koncentriska system:

Koncentriska system lider av ett problem som kallas ’inbränning’. Detta fenomen uppstår när produktströmmen fortfarande innehåller järn eller järnpartiklar och dessa hamnar under transportbandet. Virvelströmmarna värmer upp dessa magnetiska partiklar, precis som en induktionshäll. De heta magnetiska partiklarna brinner sedan genom skyddsomslaget och orsakar permanent skada. Excentriska system är inte mottagliga för detta problem eftersom de inte är magnetiska runt hela rullens omkrets och därför kan magnetpartiklar inte fästa runt hela omkretsen.

Ett excentriskt system ger möjlighet att påverka utkastningsvinkeln. Magnetrotorn kan lutas inuti trumman och ändra det ögonblick då NF-metallerna matas ut. Kontakta våra applikationsspecialister för mer information om justering av maskinen.

Maskindrift

Även virvelströmmar påverkar utkastningsbanan för NF-metaller. En snabbt roterande magnetisk rotor skapar virvelströmmarna och denna rotation kan vara antingen koncentrisk eller excentrisk.

HI (Hög intensitet)

Vissa valsar för virvelströmsmagnetism från Goudsmit, såsom 22HI och 38HI, har en magnetkonfiguration med HI (Hög Intensitet). Detta är exklusivt för magnetvalsar tillverkade av Goudsmit, och genererar extremt höga magnetiska krafter. Magnetvalsarna med HI är därför lämpliga för små fraktioner som är svåra att bearbeta och svagt magnetiska NF-partiklar som annars är svåra att separera.

Ferromagnetisk separation

Eftersom det inmatade materialet ofta innehåller bitar av järn (järnelement) är Goudsmits virvelströmssystem utrustade med en trummagnet. Detta gör det möjligt att avlägsna järnstycken via en separat utmatning innan den faktiska separeringen av icke-magnetisk metall äger rum. De tillgängliga lösningarna inkluderar ett vibrerande stup i kombination med en trummagnet eller ett transportband i kombination med en överbandsmagnet. Båda systemen kan byggas med olika magnetiska styrkor för separering av starkt magnetiska eller till och med svagt magnetiska metaller (t.ex. rostfritt stål). Se animering.

Separationspartition/uppdelning

För den sista, slutgiltiga uppdelningen av de två produktströmmarna placerar vi en skiljevägg mellan de inerta och icke-järnhaltiga strömmarna. Det finns olika typer för att säkerställa maximal avskiljning eller renhet av din produktström.

Plats

Virvelströmavskiljare placeras normalt i slutet av produktionslinjen. Före detta sker, i kronologisk ordning, följande bearbetningssteg:

 • fragmentering/krossning av materialet;

 • siktning av de olika fraktionerna;

 • separering av järn (iron) och järn (ferrous);

 • icke-järnhaltig separation;

 • eventuellt kompletterat med sensorseparation.

 

Type

Separation partition relative to range of trajectories

 

 

NF-fraktionerna innehåller alla värdefulla och ädla metaller; den icke-järnhaltiga separationen är därför det steg i processen där värdet från produktströmmen återvinns. I teorin är allt före detta förbehandling eller beredning för att maximera effektiviteten för den icke-järnhaltiga separationen. Beroende på produktflöde och försäljningsavtal kan du välja mellan ’optimalt i återhämtning/återvinning’ eller ’optimalt i klass’. För frågor angående dessa villkor, kontakta våra säljrepresentanter. De kommer gärna att ge dig råd.

Mobila versioner är också möjliga, med virvelströmsavskiljaren monterad på t ex en släpvagn skapas en flexibel lösning för att använda virvelströmsmagneten var som helst. Fråga oss om vilka möjligheter som finns för att lösa Ert problem!

Produkter

EddyXpert – Eddy current separators

All-rounder; robust eddy current separator. Many possible combinations for desired application.

Characteristics

 • For medium fraction
 • Separating NF particles 5-200+ mm
 • 12, 18 or 22HI-pole eddy current magnet roller
 • Suitable for various NF metals
 • Max freq. 733 Hz

EddyFines – Eddy current separators

Advanced, robust eddy current separator. For separation of the smallest non-ferrous particles.

Characteristics

 • apture Fe particles from 1 mm
 • Non-switchable (permanent magnet)
 • Manual cleaning
 • Max. temp. 100 °C
 • Economical (consume little energy)
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.