Bofar bars

– För stort/tungt material i exempelvis jord och schaktmassor
– Hanterar kladdiga massor
– Trappfunktion för tumling
– Divergerande storlek
– Ger ej exakt fraktion

Typ av material

För svårsorterat material

Maskinmodell

Finlay 883 med berglåda

Pålastat material

Upp till 600 mm

Utsiktat material

Ner till 55 mm