Typ A: Standardmaska

– För exempelvis makadamprodukter och bergkross
– Generell sortering
– Exakt fraktionsstorlek
– Slitstark
– Ej för kladdiga material

Typ av material

För lättsorterat material, Kan fås med avlång maska

Pålastat material

Upp till 150 mm

Utsiktat material

Ner till 10 mm (torrt)

Maskinmodell

Finlay 883 med berglåda