Fingrar

– För sortering av exempelvis jord och schaktmassor
– Hanterar kladdiga massor
– Trappfunktion för tumling
– Divergerande storlek
– Ger ej exakt fraktion

Typ av material

För lättsorterat material, För svårsorterat material, Hög kapacitet, Kan fås med avlång maska

Maskinmodell

Finlay 883 med avfallslåda

Pålastat material

Upp till 600 mm

Utsiktat material

Ner till 40 mm

Passar till Finlay 883 med avfallslåda men kan också anpassas till alla slagkrossar. Välkommen att kontakta oss om du har frågor.