Typ L: Pianotråd

– För material från till exempel naturtäkt
– Ger maximal kapacitet
– Små fraktioner
– Störst öppen yta
– Ger ej exakt fraktion

Typ av material

För svårsorterat material, Hög kapacitet, Kan fås med avlång maska

Pålastat material

Upp till 40 mm

Utsiktat material

Ner till 1 mm

Maskinmodell

Finlay 883 med berglåda