Hem » Tillbehör » Typ D: Självrensande sick-sack maska med rak tråd

Typ D: Självrensande sick-sack maska med rak tråd

– För exempelvis större material från bergtäkter
– Hanterar kladdiga massor
– Ger ökad kapacitet
– Trådar ingjutna i polyuretan
– Självsvänger/rensar sig själva
– Stor öppen yta
– Ger en exakt fraktion

Maskinmodell

Finlay 883+, Norditek ES5200

Siktlåda

Berglåda

Typ av material

För svårsorterat material, Hög kapacitet, Kan fås med avlång maska

Pålastat material

Upp till 80 mm

Utsiktat material

Ner till 2 mm (fuktigt)