Framgångsrika tester med luftsugning och plastavfall

Just nu testkör vi tekniken med luftsugning för att suga bort plast från avfall. Vi börjar i mindre skala med att testa byggavfall och kompost för att se vad vår nya luftsug är bäst på. Hittills är resultaten klart lovande.

 

Det finns många olika typer av plast och ibland är det en svår uppgift att ta bort dem alla. Luftsugning är en teknik med många användningsområden som kan vara ett utmärkt alternativ för att få rena fraktioner av material, både organiska och oorganiska. Vi testar den just nu för att se vad den gör bäst och vi har möjlighet att prova den på många material. Har du något material du vill testköra är du alltid välkommen att kontakta oss.

Genom att separera plast från osorterat byggavfall kan man, vid sidan av andra tekniker, till exempel få ut ett fossilfritt bränsle bestående av trä. Genom att blåsa bort plast från kompostavfall kan man använda jorden igen för jordtillverkning och plantering istället för att lägga den på hög i en deponi. I processen är det också möjligt att separera trä och pinnar för sig vilket ger ett rent biobränsle.

 

 

Det finns idag många olika flöden som innehåller oönskad plast där vi nu kan få bort plasten för att få ut rena fraktioner. Materialet kan då återvinnas alternativt bidra till en ökad energiåtervinningen. Allt handlar om att få rena fraktioner och material som sedan kan återvinnas.

Vi är spända på att se vad vi kan använda denna teknik till mer och ser fram emot att få testköra den på ditt material.

Läs mer om hur vi jobbar med plastavfall.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.