Ändrullemagnet

Ändrullemagneten separerar starkt magnetiska partiklar som järn eller stål och svagt magnetiska partiklar som bearbetat rostfritt stål. Separationen görs från grova till mycket fina fraktioner och sker helt automatiskt.

Magnetrullen är inbyggd i ett befintligt transportbandssystem och är en kostnadseffektiv magnetisk metallseparator.

Headroller_magnetic_pulley_magnet produktbild

Från grova till fina fraktioner

Separerar magnetiska partiklar

Passar Norditeks modulsystem

Dokument

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Användning

Ändrullemagneten är särskilt väl lämpad för separering av komplexa former som kullager eller batterier och används för återvinning av järnmetaller.

Magnetrullen kräver praktiskt taget inget underhåll. Eftersom magneterna är integrerade finns det inga extra drifts- och energikostnader.

För större skikttjocklekar kan en ändrullemagnet kombineras med exempelvis en överbandsmagnet. I denna konfiguration drar överbandsmagneten stålbitarna ur det övre lagret och ändrullemagneten drar dem från de nedre skikten av materialflödet.

För starkt magnetiska partiklar kan vi placera “bärare” som skjuter partiklarna ur magnetfältet. För fuktiga eller fina metallpartiklar monterar vi en skrapa för att förhindra att de fastnar på bandet. 

Notera att det är viktigt att mata materialet på transportbandet med magnetrullen i ett tunt lager.

Magnetfältet är aktivt runt hela omkretsen och attraherar ferromagnetiska partiklar ur ett materialflöde. Transportbandet som löper över rullen bär dessa partiklar med sig till rullens undersida. När de inte längre är inom magnetfältets räckvidd faller de av bältet för att samlas upp och/eller bäras bort.

Eftersom materialet passerar mycket nära magneten är den fungerar den som en mycket kraftfull och effektiv separator.

Produkter

Headroller_magnetic_pulley_magnet produktbild

Ändrullemagnet som tillägg

Produkten installeras i befintliga bandtransportörer.

Egenskaper

 • Separerar Fe och svagt magnetiska partiklar > 0,5 mm
 • Automatisk separation
 • Max. skikttjocklek 100 mm
 • Max. produktstorlek 100 mm
 • För rembredd 400 – 2000 mm
 • Med ferrit- eller neodymmagneter
Magnetic head pulley separator system

Ändrullemagnet integrerad i system

Systemet används för att fånga svagt magnetiska partiklar. På grund av det låga magnetfältdjupet är detta system inte lämpligt för hög bearbetningskapacitet.

Egenskaper

 • Separerar Fe och svagt magnetiska partiklar > 0,1 mm
 • Automatisk separation
 • Max. skikttjocklek 30 mm
 • Max. produktstorlek 50 mm
 • För rembredd 600 – 800 mm
 • Neodymmagneter
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.