Kundcase: Ragn-Sells Heljestorp

Framsteg för metallåtervinningen genom unikt samarbete

Genom att tillföra extremt höga magnetiska krafter kan man nu sortera ut små och svagt magnetiska partiklar som ädelmetaller från slaggaska.

— Nu kan vi sortera ur metaller som aluminium, zink, bly och även ädelmetaller som guld och silver även ur de finaste fraktionerna vilket gör att återvinningsgraden ökar, säger Bernt Jansson, sektionschef på Ragn-Sells.

Bernt Jansson från Ragn-Sells i Heljestorp

Ragn-Sells behandlingsanläggning Heljestorp ligger utanför Vänersborg och hanterar stora mängder slaggaska från värmepannor. Under flera års tid har Norditek och Ragn-Sells arbetat i ett nära och långsiktigt samarbete med att utveckla hanteringen av slaggaska. Slaggaska är en restprodukt från de idag närmare 300 anläggningar i Sverige som levererar el- och fjärrvärme. Askan från förbränningen av avfall och biobränsle innehåller ofta stora mängder metaller. 

Samarbetet mellan Norditek och Rang-Sells ligger bakom den nya möjligheten att öka återvinningsgraden av bland annat ädelmetaller ur aska, något som medför potentiellt stora miljövinster.

Maximerar återvinningsgraden ur slaggaska

När Norditek levererade en virvelströmsseparator till Heljestorp kunde återvinningsgraden för slaggaska öka ytterligare. Virvelströmsseparatorn blev då en del av en unik helhetslösning genom att tillföra processen en möjlighet att plocka ur metaller även från de allra finaste fraktionerna.

— Nu kan vi sortera ur metaller som aluminium, zink, bly och även ädelmetaller som guld och silver även ur de finaste fraktionerna vilket gör att återvinningsgraden ökar, säger Bernt Jansson, anläggningschef vid Heljestorp.

Tidigare kunde man inte plocka metaller från fraktioner som var under tre millimeter men tack vare den nya virvelströmsseparatorn är det nu möjligt.

Norditek har levererat även den tidigare tekniken som nu kompletterats med den nya virvelströmmaren vilket möjliggjort en maximerad återvinningsgrad.

Ett långsiktigt samarbete

Målet med det långsiktiga arbetet har varit att hela tiden öka återvinningsgraden av metaller. – För att få ut så mycket som möjligt av vår teknik behövs långa och täta dialoger och Ragn-Sells har verkligen bjudit in till det, säger Daniel Carlberg.

Från de runt 40 anläggningar i Sverige som eldar blandat avfall uppskattas det årligen bli 1,2-1,4 miljoner ton bottenaska och denna aska innehåller 10-15% magnetiska metaller och 1,5-2% icke-magnetiska metaller. Den nya tekniska lösningen för att utvinna metaller utgör därför en viktig potential för återvinning.

Kontakta oss

Daniel Carlberg

Vill du veta mer
om det här projektet?

 

 

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.