Skrapa

Rensar accelerator från material. Ger bättre sortering och mindre behov av rengöring.