Ickemagnetiska dämpplattor

Ickemagnetiska dämpplattor på 100% av överfraktionstransportören. Viktig vid framtida  användning av överbandsmagnet.