Styrplåtar

Plåtar för att styra lätt material ner till acceleratorn. Minskar nedsmutsning och ger förbättrad arbetsmiljö på gångplan.