Snorkel

Undviker igensättning av luftintag vid lätta material.