Snorkel

– undviker igensättning av luftintag
– används vid lätta material

Maskinmodell

Norditek vindsikt

Typ av material

Endast för lättare material

Passar till Norditek VS1200-serien. Välkommen att kontakta oss om du har frågor.