Plog

– nyttjas för bättre spridning av materialet
– ger effektivare separering

Maskinmodell

Norditek vindsikt

Passar till Norditek VS1200-serien. Välkommen att kontakta oss om du har frågor.