Plog

Nyttjas för bättre spridning av materialet och därigenom en effektivare separering