Tak hydraulik

Minskar skaderisk och städbehov av hydraulikanläggningen.