Stegfäste

Säkrar stege vid inspektion och förbättrar arbetsmiljön.