Pressmeddelanden

Aktuellt från Norditek

Kommuniké från extra bolagsstämma i Norditek Group AB (publ)

Regulatorisk

Idag hölls extra bolagsstämma i Norditek Group AB (publ) (”Norditek” eller ”Bolaget”). Den extra bolagsstämman genomfördes genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Den extra bolagsstämman fattade följande beslut.

Läs mer

Prenumerera på pressmeddelanden