Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 2 2023/24

16 april 2024 – Regulatorisk

Sammanfattning av perioden dec 2023 – feb 2024

• Nettoomsättningen uppgick till 9 221 TSEK (27 650), en minskning med 66,7 procent mot föregående år.

• Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till -1 365 TSEK (5 045), vilket motsvarar en EBITA-marginal om -14,8 procent (18,2).

• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2 392 TSEK (4 017), vilket motsvarar en EBIT-marginal om -25,9 procent (14,5).

• Resultat per aktie före utspädning -0,23 kr (0,20).

Sammanfattning av perioden sept 2023 – feb 2024

• Nettoomsättningen uppgick till 29 798 TSEK (59 143), en minskning med 49,6 procent mot föregående år.

• Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 756 TSEK (14 209), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 5,9 procent (24,0).

• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -299 TSEK (12 155), vilket motsvarar en EBIT-marginal om -1,0 procent (20,6).

• Resultat per aktie före utspädning -0,18 kr (0,68).

Väsentliga händelser under perioden dec 2023 – feb 2024

• Den 23 januari 2024 höll Norditek årsstämma. En sammanfattning av besluten finns på hemsidan.

Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2024.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91

Prenumerera på pressmeddelanden