Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 2 2022/23

11 april 2023 – Regulatorisk

Sammanfattning av perioden dec 2022 – feb 2023

·
Nettoomsättningen uppgick till 27 650 TSEK (33 915), en minskning med 18,5 procent motföregående år. Q2 förra bokslutsåret hade en extra hög omsättning mycket beroende på leveransstörningar under kvartalet dessförinnan (Q1 förra bokslutsåret).

·
Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 5 045 TSEK (7 596), vilket motsvarar en EBITA- marginal om 18,2 procent (22,4)

·
Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4 017 TSEK (6 593), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 14,5 procent (19,4)

·
Resultat per aktie före utspädning 0,20 kr (0,39)

Sammanfattning av perioden sept 2022 – feb 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 59 143 TSEK (42 299), en ökning med 39,8 procent mot föregående år

• Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 14 209 TSEK (7 286), vilket motsvarar en EBITA- marginal om 24,0 procent (17,2)

• Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12 155 TSEK (5 280), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 20,6 procent (12,5)

• Resultat per aktie före utspädning 0,68 kr (0,31)

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2023.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 

Prenumerera på pressmeddelanden